fredag 16 januari 2015

Nordkoreansk pressfrihet i Frankrike?

.
När Charlie Hebdo-attentaten genomfördes resulterade de i en omedelbar och välregisserad yttrandefrihetskampanj. Det gick så snabbt och var så välregisserat att det finns anledning att tro att det åtminstone i grova drag var känt bland franska media vad som komma skulle.

Om det är så, innebär det att franska media uppvisar större samhörighet med något annat intresse, som driver kriget mot islam, än de har med sina väljare.

Stämmer det har pressfriheten i Frankrike, och möjligen även i resten av Europa, mycket mer gemensamt med situationen i Nordkorea, än med situationen i en demokrati med yttrande- och pressfrihet.

Rädsla eller mutor är inte gott att veta och spelar mindre roll. Vilseledandet av allmänheten har de nämnda orsakerna som gemensam konsekvens. Franska media bör granskas på denna punkt och ohederliga redaktörer och journalister ges ett arbete som de klarar av att sköta.

Södertälje fredagen den 16 januari 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: