tisdag 13 januari 2015

Fräcka historieförvanskande propagandister

.
Dagens Nyheter rapporterar idag om att Putin inte bjuds in till högtidlighållandet av 70-årsdagen för Auschwitz befrielse. Trots all efterkrigstidens vilseledande propaganda så var det ju faktiskt Sovjetunionen som under svåra umbäranden nedkämpade Hitler-Tyskland och de facto befriade Auschwitz, inkl de homosexuella som eventuellt fanns där vid den tidpunkten. Det är naturligtvis mer än fräckt och gränslöst att nutida strebrar tar sig till en sådan historieförvanskning, (för att ta sig själva fram till köttgrytorna?).

Det handlar inte om hur man idag ser på homosexuella i Ryssland, som jag såg i DN att någon kratta vid Judiska Centralrådet i Sverige gjorde gällande. Och man får naturligtvis tycka vad man vill om Putins syn på homosexuella. Men utan Sovjetunionens insats skulle det inte finnas något Judiskt Centralråd i Sverige och ingen annanstans heller för den delen.

Synen på homosexualitet varierar för övrigt och har igenom människans hela historia alltid varierat. Den för stunden rådande inställningen framhålls alltid som den enda rätta. Några år senare har synen förändrats, till det bättre eller till det sämre, allt utifrån betraktarens ögon. Mot slutet av mänskliga civilisationers blomningstid har inte sällan homosexuell kärlek upphöjts till högre stående och mer fulländad än heterosexuell kärlek.

Sovjetunionen tog sig egenhändigt an 200 tyska divisioner under Andra Världskriget medan de västallierade som mest lekte krig med 12 tyska divisioner och ändå inte hade lyckats ta sig längre än till norra Italien och till Rhen, när ryssarna hade tagit sig till Berlin.

Det är fräckt och skamlöst att använda Auschwitzdagen till förmån för jänkarnas strävanden efter världsherravälde. Och det får faktiskt finnas gränser för hur okunnig och plump man får vara om man ska uttala sig för Judiska Centralrådets räkning i Sverige.

- Ni som har hittat på det här borde ha vett att skämmas!

Södertälje tisdagen den 13 januari 2015
Mikael Styrman
.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Mikael, omskrivandet av andra världskrigets historia har pågått länge i svensk skolundervisning. Vem eller vilka som ligger bakom denna revision vet jag inte men för varje upplaga av läroböckerna så förminskas Sovjets insats medan USA:s i sammanhanget modesta insats framhävs a det grövsta. Man kan dra egna slutsatser av detta! Sen att andra världskriget till 70-80% var en uppgörelse mellan Tyskland och Ryssland kan man läsa sig till genom torra fakta i äldre litteratur om kriget. Jag tror att detta är ett led i propagandan för en Natoanslutning där ju USA:s roll som räddare i nöden måste framhävas med alla medel.

Benny

Mikael Styrman sa...

Det är väl troligt att Nato-kampanjen spelar betydande roll.

De flesta krig som USA blandat sig i har det blivit pajaskonster av. Ödeläggelse av länderna och om det drar ut på tiden horor, knark och dollarkorruption. Så Nato-kampanjen behöver förstås all hjälp den kan få…

Man kan fråga sig hur den svenska historieförfalskningen går till? Utser man bara politiska fanatiker som anpassar historieskrivningen efter hur man önskar att verkligheten skulle ha varit, eller får beställare och leverantörer order om hur historieförfalskningen ska ske?

Det sker ju i alla inte av sig självt. Någonstans sitter det människor och beter sig ohederligt och tiger om det.

Anonym sa...

Jag tror att historieförfalskarna sitter på förlagen som trycker läromedel. Sen ska givetvis deras alster granskas av någon politiserad myndighet som styrs av regering och riksdag innan de godkänns som läromedel. Så ja, det är en långsiktig strategi att förvanska historien men går man för fort fram avslöjas falsariet av den äldre generationen dvs föräldrarna så man tar det bit för bit. En skandal i sig...

Benny