tisdag 13 januari 2015

Förväxla inte yttrandefrihet med religiös intolerans

.
Det är onekligen med viss förvåning man ser att Västeuropas USA-styrda etablissemang har lyckats göra frågan om Charlie Hebdo till yttranderättsfråga. Charlie Hebdo tillför säkert ibland yttrandefriheten någonting. Men de saker och den satir som lyfts fram nu, sedan attentatet, är inte utslag av yttrandefrihet.

Vi har religionsfrihet. Det innebär att vi har rätt att hänge oss åt vilken religiös övertygelse som helst. hur korkat andra än må tycka att det är. Men det ska också innebära att vi ska vara fredade från religiös förföljelse. Ingen ska tvingas att vara med i en viss kyrka. Men ingen ska heller trakasseras att lämna sin kyrka för att den inte passar andra.

Det räcker inte för alla att de inte är tvingade att vara med i en viss kyrka. De tar sig även rätten att tvinga andra människor att göra samma val som de själva gjort.

Att ge ut en tidning som ger uttryck för religiös intolerans behöver väl inte vara religiös förföljelse. Man är ju inte tvingad att köpa den. Men det är inte heller självklart att den är ett viktigt yttrandefrihetsinslag. Snarare är den väl ett uttryck för intellektuellt översitteri och religiös intolerans.

Det borde kunna räcka att man inte är tvungen att vara med i en viss kyrka. Man ska inte behöva tvinga andra att lämna sin kyrka. Vill man det är nog inte hån och kränkningar den bästa metoden. Det får nog snarare motsatt effekt.

Charlie Hebdo är därför ingen yttrandefrihetsfråga. Det är ett propagandaorgan numera synbarligen städslat av det, bland annat amerikanska, militärindustriella komplexet, för att försöka skapa en fiende som kan rättfärdiga deras existens och att enorma offentliga medel som borde användas till att göra gott, istället används för att göra ont.

Södertälje tisdagen den 13 januari 2015
Mikael Styrman
.

3 kommentarer:

Martin sa...

Jo, så var det, läbbiga, gapiga, otäcka kommunister var de. Tills islamister skjöt ihjäl hela redaktionen. Då blev det en yttrandefrihetsfråga.

För övrigt, religionsfriheten var ett sätt att stoppa religionskrigen mellan olika kristan inriktningar i Europa. Den kommer överhuvudtaget inte att fungera för icke kristna religioner.

Anonym sa...


Ja detta är sanning en parodi på
yttrandefrihet då en tidning som
mest verkar vilja provocera i syfte att sälja och gärna öka sin upplaga, snarare än konstruktivt tillföra något till debatten kring vad som exempelvis ska rymmas inom begreppen religionsfrihet och etnisk kultur. Hedersrelaterat våld och kvinnlig omskärelse är två självklara exempel på vad som är oacceptabelt inom ramen för religiös och kulturell frihet skyddad av lag. På samma vis är det orimligt att det ska gå att gömma sig bakom yttrandefrihet och
ädla motiv när man egentligen bara vill provocera, kränka, och späda på motsättningar tills detta kokar över och de som anser sig kränkta känner att de ändå är rättslösa och lika gärna kan ta till de metoder som står till buds om man är rättslös och marginaliserad.
Nu är ändå en teckning bara en teckning oavsett i hur stor upplaga den sprids, och att avrätta de som publicerat teckningen kan givetvis aldrig anses stå i proportion till den kränkning man rimligen kan anse sig utsatt för.
Men det vore dock mycket intressant att se hur länge en
tidning med arabisk/palestinsk redaktion skulle kunna ge ut nidbiler av judar och israelisk politik innan israelisk eller annan säkerhetstjänst stängde en sådan redaktion för gott med kanske inte heller helt proportioneligt våld.
Med vänlig hälsning fänrik Stål

Mikael Styrman sa...

Det skulle nog inte ta så många dagar innan säkerhetstjänsten funnit ”bevis” för den ena anklagelsen fantasifullare än den andra.