torsdag 11 juni 2015

Besvärande, Åsa Romson och Alice Bah-Kunkhe

.
Det är för märkligt att man kan få en så upphöjd position som Åsa Romson, Miljöminister och vice Statsminister, och ändå avslöja sig vara en pubertal jäntunge. Hur ska man annars tolka Romsons omogna beteende mot Jimmie Åkesson i Riksdagen igår?

Ingen förväntar sig att Åsa Romson ska dyrka Åkessons värderingar. Men vi har alla rätt att förvänta oss att Romson ska respektera oss väljare och förstå att uppvisa ens vanligt folkvett i Riksdagen. Jimmie Åkesson har samma rätt att uppträda i Sveriges Riksdag, på väljarnas mandat, som Åsa Romson. Ska man vara nogräknad har han mycket större rätt att vara i Riksdagen än Romson, i kraft av sitt partis större röstetal. När Romson inte respekterar det, visar hon att hon inte respekterar demokratins spelregler, att hon lever efter devisen ”all rätt åt mig, nu meddetsamma - och ingen åt någon annan”.

Det pågår upprörande saker i landet inom Romsons fögderi. Mutade och oempatiska ansvarslösa tjänstemän tar emot Europas mest extremt förorenade industriavfall från maffian och bränner det inom landet, utom kontroll, för att sedan sprida resterna, även det utom kontroll. Resultatet kommer med största sannolikhet att följa ungefär samma mönster som tidigare giftutsläppsskandaler. En del nedtystade, då så varit möjligt, andra inte, som Seveso-olyckan exempelvis. En skillnad kommer sannolikt att visa sig vara, att många av de tidigare kända var just olyckor, medan det som pågår inom Romsons fögderi är något som sker med vett och vilja, för snöd vinnings skull. En annan skillnad blir troligen att de tidigare, i de flesta fall, haft begränsad utbredning, medan det som sker i Åsa Romsons Sverige kan visa sig vara mycket utbrett, påverka människor i stort antal, förorenande både mark, grödor, sjöar och grundvatten, människor och djur. Inte minst gravida kvinnor har anledning att känna stark oro. Resultatet lär så småningom kunna mätas i förhöjda antal vanskapta barn och förtida avlidna anhöriga, möjligen i alla åldrar, till följd av i onödan utvecklad cancer och andra sjukdomar.

Men det bekommer inte Åsa Romson nämnvärt. Det som bekommer henne, är hur hon elegant och arrogant kan glida undan från sitt ansvar och svika det förtroende som väljarna visat henne.

Åsa Romson bör inte ignorera Jimmie Åkessons utsträckta hand i Riksdagen. Hon bör ta handen med tacksamhet och ödmjukhet. Den kan komma den dagen, då ingen, varken Jimmie Åkesson eller någon annan, vill sträcka henne handen, för att hon blivit ihågkommen som ”giftkokerskan Romson”, som visste vad som pågick, som hade i sin hand att göra något åt saken som Miljöminister och vice Statsminister, men som bara arrogant gled undan från ansvaret.

Jag vet inte varför oförmågan att ta ansvar tycks vara så etablerad just hos miljöpartiets regeringsledamöter? Se bara på gårdagens Aktuellt, hur den andra bimbon bara saknar den röda bollen på näsan, för att omedelbart kunna få jobb på vilken cirkus som helst - som clown. Alla andra erforderliga attribut finns redan på plats. Och det är en svensk regeringsledamot…

Södertälje torsdagen den 11 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: