torsdag 4 juni 2015

Partisympatier maj enligt Sanningsministeriet

.
Syftet med att använda diagram är som regel att tydliggöra förhållanden som annars kan vara svåra att förstå. Det är naturligtvis underförstått att syftet ska vara att så hederligt och rättvisande som möjligt tydliggöra relationerna mellan olika storheter.

SVT använde ikväll två diagram flitigt. Uppenbarligen var man väldigt nöjda med dem eftersom båda kanalernas nyhetsprogram använde samma diagram. Kanske hade central ordergivning påbjudit deras användning.

Så här såg diagrammen ut:

Diagram nr 1
Diagram nr 2
Mot det första har jag inte så mycket att invända, men det andra diagrammet är kraftigt vilseledande. Det ligger i farans riktning att syftet med diagrammet är att dölja det odemokratiska i det grundlagsstridiga spel som de etablerade partierna bedriver för att förhindra att valmanskårens åsikter kommer till uttryck i den förda politiken.

Om man ska visa ett sådant diagram krävs som nyss sades att det är upprättat på hederligt sätt. Då ska antingen staplarnas inbördes storlek korrekt återspegla blockens inbördes relationer, eller, så bör procenttalet som används som rubriker vara korrekta.

På diagram 3 nedan, som jag gjort, visar jag starkt förenklat, hur de olika blockens inbördes storlek är. Jämför gärna med SVT:s diagram nr 2:

Diagram nr 3
På diagram 4 nedan har jag utgått ifrån storleken på SD:s stapel i SVT:s diagram nummer 2. Den ska motsvara 14,5%. Sedan har jag satt in korrekt värde på det nationalsocialdemokratiska blocket och alliansblocket. Det ger en bra uppfattning, tycker jag, om hur vårdslöst SVT far fram med sanningen. Om SD:s stapel motsvarar 14,5% innebär det att SVT:s politiska reportrar anser att hela valmanskåren motsvarar ca 391%, med hänsyn till att staplarna påstås visa 95% av valmanskåren. Det är en bedrift eftersom hela valmanskåren inte kan vara större än 100% - hundra per cent. Antingen är SVT:s politiska reportar näst intill imbecilla eller så är de djupt ohederliga. Uppriktigt sagt är det inte så lätt att veta vilket som är värre. Den som är imbecill kan ju ändå vara hederlig och göra sitt bästa men ändå sällan eller aldrig göra någonting korrekt. Den som är en skurk och aldrig tillrättavisas tenderar att bli värre och värre efter hand som tiden går och skurkandet sanktioneras uppifrån. En situation som dessvärre sannolikt mycket väl motsvarar situationen inom svenska media.

Diagram nr 4
Det kan anmärkas att inte heller diagrammen 3 och 4 återger situationen helt korrekt, eftersom KD enligt opinionsundersökningen inte skulle komma in i riksdagen och deras andel av valmanskåren följaktligen ska fördelas på övriga partier samt Soffliggarpartiet.

Det är troligt att syftena med diagram nr 2 är flera. Dels att försöka visa de inbördes relationerna mellan det nationalsocialdemokratiska blocket och Alliansen. Dels att på ett otillbörligt sätt påverka opinionen genom att marginalisera SD. Säkert sker det med de bästa av avsikter, men så var det ju även med judeutrotningen i 1940-talets Europa.

Södertälje onsdagen den 3 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: