måndag 22 juni 2015

Oärliga Stockholmspolitiker debatterar

.
Lotta Edholm och Richard Bengtsson, bägge Fp och Stockholm, skriver på SvD Debatt om saker de tycker man bör göra i Stockholm.

Bland annat vill de att man ska bjuda in världsledande universitet att etablera en filial i Stockholm. Föga förvånande föreslår de ett amerikanskt universitet, New York University. Så kan man naturligtvis göra. Särskilt om man vill underlätta för rekrytering av begåvningarna till USA. Det borde dock inte vara en angelägenhet för Stockholms-politiker.

Ett alternativ är att förvandla stadens egna universitet i riktning mot att bli ”världsledande”. Lämpligen börjar man med att utreda vilka politiska brottslingar som tillsammans med representanter för byggmaffian använde över 22 miljarder till att bygga ett i det närmaste odugligt sjukhus. Om stadens universitet inte ska decimeras till resurssvaga skolor för analfabeter är det nödvändigt att komma till rätta med kriminaliteten i den politiska klassen.

Det torde knappast finnas någon sådan genväg som innebär att man kan gå runt den politiska brottsligheten utan att ta i den och förvänta sig att någon annan ska komma hit och sköta utbildningen, sedan de ekonomiska resurserna förskingrats av partibröder och alliansbröder.

Stockholm har visserligen, som alla andra städer, och som Edholm och Bengtsson påpekar, infrastruktur. Men varför tar man upp det? Är det bara en floskel som man svänger sig med, för att man tycker att det låter bra? I en internationell jämförelse är det inte säkert att Stockholms infrastruktur står sig så bra. Stockholm har bara ca 1,5 miljoner invånare. Men biltrafiken fungerar lika illa som i städer med 15-20 miljoner invånare. Och tågen fungerar sämre än i de flesta U-länder. Stadens lokaltrafikbolag har gett den tekniska högskolan i uppdrag att bromsa bussarna så att inte flera anländer samtidigt till hållplatserna. Syftet är att lura väljarna att busstrafiken är effektivt skött. Här finns en tydlig skiljelinje mellan Stockholm och städer med världsledande universitet. Världsledande universitet har akademisk integritet och åtar sig varken att föra befolkningen bakom ljuset eller agera bulvan för vapenexport till diktaturer enligt gammal socialistmodell. Kanske döljer sig häri anledningen till att stadens egna universitet inte är världsledande?

Det tangerar gränsen till ren underhållning när skribenterna säger sig vilja främja konkurrensen. Särskilt mot bakgrund av att man satte sprätt på över 22 miljarder genom bygget av Nya Karolinska som bara hade en (1) enda anbudsgivare.

Skribenterna menar att småföretagare avstår från att lämna anbud för att stadens upphandlingar är för storskaliga. Det låter vackert att man ska främja småföretag genom att göra upphandlingarna mer småskaliga. Mycket bättre än att tala om hur det verkligen förhåller sig. Upphandlingarna är storskaliga för att tillmötesgå stora anbudsgivare. De betalar större mutor om upphandlingarna är stora eftersom det är ett sätt att hålla konkurrenterna borta. Hur ska detta förslag kunna tillmätas någon trovärdighet, när man inte kan ta itu ens med världens största mut- och förskingringsskandal - Nya Karolinska?

Nej Lotta Edholm och Richard Bengtsson, sluta skriva sådana oärliga och vilseledande debattartiklar som bara är ägnade att föra era väljare bakom ljuset. Gör istället någonting för att få förskingrarna i NKS-skandalen åtalade och inlåsta samt stöldgodset förverkat.

För övrigt är det nog en myt, eller åtminstone föråldrat, att inte staden skulle vara både levande och spontan och därför kräva att kontor ersätts av bostäder. Nu när folk sover på gatorna och skiter på trottoarer och i blomlådor till och med på Sergels Torg, är nog Stockholm både mer levande och mer spontan än de flesta städer.

Södertälje måndagen den 22 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: