tisdag 16 juni 2015

Häktningsförhandlingar i Lisa Holm-målet

.
Inför dagens häktningsförhandlingar spekuleras det vilt om huruvida åklagaren kommer att kunna styrka häktning ”på sannolika skäl”. Det är naturligt att det spekuleras, särskilt mot bakgrund av det hemlighetsmakeri som föregår, och som rimligen bör föregå, häktningsförhandlingen.

Men, givet förutsättningarna, sådana som de beskrivits i media, har inte åklagaren några problem att styrka ”sannolika skäl” - under förutsättning att de utpekade litauerna verkligen är skyldiga till dådet. I så fall dräller det nämligen, och rimligen, av tekniska bevis som binder gärningsmännen.

Lite jobbigare blir det naturligtvis om litauerna blivit utpekade för något de inte har gjort sig skyldiga till.

Södertälje tisdagen den 16 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: