fredag 19 juni 2015

Substans eller fördomar i fallet ”Lisa Holm”?

.
I Expressen idag, uttalar sig Leif GW Persson i fallet ”Lisa Holm”. Han säger apropå antalet gärningsmän att det inträffade är ”en typisk ensamsyssla”.  Så är det säkert. Åtminstone har det varit så. Men, vi ska inte vara främmande för att den saken kan förändras, redan kan ha förändrats eller åtminstone är på väg att förändras.

Det är inte helt bekvämt att uttala det. Åtminstone finns det en betydande militant grupp av politiker, och annat löst folk, som nekar i sten att det skulle kunna vara så. Men i olika kulturer har man olika syn på sexualitet, på mäns och kvinnors roller och privilegier och även på sexualbrott. Det är bara att se sig om i världen och beakta vad som återkommande inträffar i Afrika, Indien och Mellanöstern idag.

Skulle det, vilket jag inte alls vill påstå med säkerhet, utan bara flagga för, vara så i fallet ”Lisa Holm” ser jag framför mig att polisen kan ha viss uppförsbacke i utredningsarbetet. Nya ”Rikspolispolitruken” har flaggat för en noggrann åsiktsövervakning inom polisen. En sådan hållning kan visa sig stå i konflikt med en förutsättningslös utredning av fallet ”Lisa Holm”, om hypotesen är uttryck för en förbjuden tanke som ”Rikspolispolitruken” på förvirrade politikers ängsliga uppdrag ska övervaka, förbjuda och bekämpa. Det kan bli svårt att utreda brott i framtiden om vissa tankar och hypoteser är så upprörande att blotta tanken måste förbjudas, för att det är önskvärt för ledande politiker, illa positionerade i verkligheten.

Fortfarande väntar vi på besked om huruvida den tekniska undersökningen av bygden i Blomberg givit något resultat som binder de nu häktade litauerna. När litauerna häktades uttalade polisen ett par saker i media vilka tilldrog sig mitt intresse. Dels uttryckte någon polis att litauerna häktats som en följd av ”polisiär intuition”. Jag blev faktiskt en aning upprörd av det. Blir man verkligen häktad i Sverige på grund av polisiär intuition? Utan att det finns en politisk agenda i bakgrunden som kräver att någon häktas av godtyckliga skäl eller på grund av misskrediterande syften? Hur drar man gränsen mellan polisiär intuition, fördomar och främlingsfientlighet? Skulle även två svenska ostraffade bröder, 31 och 35 år gamla, samt den enes hustru, frihetsberövas på grund av polisiär intuition?

Nu kanske det åtminstone delvis förklaras av Leif GW Perssons resonemang i Expressen, där han uttrycker att polisen, i ett sådant här fall, ganska osentimentalt och okänsligt drar ihop folk som befinner sig för nära händelserna med hjälp av ”stora krattan”. Oskyldiga människor får med andra ord räkna med att bli inlåsta och misstänkliggjorda, för tid och evighet bli förknippade med ett flickmord som kanske aldrig kommer att klaras upp. Åtminstone i mina öron låter det som om vi lever i en fasciststat, men att de som utövar fascismen kanske inte riktigt begriper att de gör just det.

En annan sak som uttalades av en polis reagerade jag också på. Vet inte om det möjligen var samma polis? Som förklaring till gripandet av litauerna uppgavs att de hade uppträtt ”mystiskt”. Men hur vet man om någon uppträtt mystiskt - givet omständigheterna?

Om man är i ett främmande land och arbetar, i en position som kan beskrivas som ”den fattige kusinen från landet”, i en miljö där man inte kan språket, och det försvinner en 17-årig flicka, området formligen kryllar av poliser och hundratals, nej tusentals människor, varav åtminstone en del blänger hatiskt och misstänksamt mot en - hur vet man då om någon uppträder ”mystiskt” eller egentligen beter sig helt naturligt?

Nu vet vi som sagt inte vad den tekniska undersökningen kommer att visa. Men så här långt andas i vart fall polisutredningen, med hänsyn tagen till att mycket är mörklagt av åklagaren, nog så mycket häxprocess för att det ska kännas riktigt behagligt. För att tvätta bort den känslan, oavsett vad sedan den tekniska undersökningen visar, krävs att polis och åklagare kan visa att man verkligen hade några substantiella skäl att frihetsberöva litauerna och att det därför inte bara visar sig ha varit baserat på fördomar och bullshit.

Södertälje fredagen den 19 juni 2015
Mikael Styrman
.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Kan bara hålla med, ingen skall kunna arresteras på polisiär intuition. Det verkar ju vara rena Qvicksanden/ Sven-Åke Nilsson.

Peter Grahn sa...

Hej det var kloka ord Mikael.En sak jag undrar varför florerar det rykten att Lisa Holms kropp skulle vara styckad?Vad för faktorer antyder det?Skulle det vara alla bruna påsar samt grävningarna runt de byggnader Polisen varit intresserad av?Kan någon våga sig på en gissning?/Peter

Mikael Styrman sa...

Svar till Peter:

Den främsta anledningen till ryktesspridningen är att åklagaren begärt, och fått domstolen att belägga försvararna med yppandeförbud. Ryktesspridningen kommer som ett brev på posten förr i tiden, när människor inser att yppandeförbudet är orimligt. I brist på officiell information uppträder då istället ryktesspridning.

Uppgiften om påsarna har säkert gjort sitt till, mot nyss nämnda bakgrund. En annan sak är rapporteringen om djupt berörda poliser efter att flickans kropp återfunnits. Om förmodat erfarna poliser rapporteras gråta drar man nog lätt långt gående slutsatser. Jag har också tänkt i sådana banor. Har även hört spekulationer som går ut på hon blivit kraftigt misshandlad.

Å andra sidan kanske man inte ska förhasta sig. Vi lever trots allt i landet där brandkåren blir tilldelad krishjälp efter att ha släckt en brand i vilken barn omkommit. Eller landet där poliser som ingripit i samband med rån får krishjälp efteråt, tills de blir långtidssjukskrivna och aldrig kan återgå i tjänst. Vi förväntas, och skolas av våra makthavare som plundrar oss, att vara odugliga. Och när någon överraskar med att inte vara oduglig psykas vi av makthavarnas gråterskor tills vi bryter ihop.

Yppandeförbudet är ovärdigt en demokrati med ett fungerande rättsväsende. Men det passar bra i en diktatur med inkompetenta åklagare och korrumperat rättsväsende.

Anna sa...

Inget är svart eller vitt och inte heller rätt eller fel.
Låt alla tänkbara möjligheter vara öppna så länge man inte vet.
Ingen har väl egentligen pratat om intution gällande litauerna.
Som lekmän vet vi inte något mer ingående om fallet och vi bör inte heller
lägga in några större värderingar eller känslomässiga aspeketer. Om bara den här intutionen hade funnits och inte någonting annat så hade de inte heller blivit omhäktade utan redan varit släppta.
Låt utredarna sköta sitt och tro på dem. bra att ha alla sinnen öppna i fallet då det kan luta
åt många olika håll. Tack för mitt ord/ Anna

Mikael Styrman sa...

Jag håller med Dig i nästan allt. En rättelse bara. Det var faktiskt en polis som intervjuades i TV som refererade till "polisiär intuition". Så det är ingen skröna även om många nog i efterhand önskar att han inte hade uttryckt sig så.