fredag 19 juni 2015

Hur många måste dö i Klaratunneln?

.

Centralbron och Söderledstunneln hör till Sveriges mest trafikerade vägar. Ofta leds man av navigatorerna den vägen in till Stockholm. I norra änden av Centralbron svänger man höger för att ta sig in till City. Och då plötsligt, dyker infarten till Klaratunneln upp, och framförallt den ovane föraren får fyra vägalternativ att snabbt ta ställning till, samtidigt som han ska ta hänsyn till övrig trafik. Där plötsligt går det upp för honom, och hans passagerare, om de har tur, att Klaratunneln har så låg takhöjd att bussen inte kan köra in i den.

Årligen kör det fast bussar i Klaratunnelns tak. Enbart den här veckan har två bussar kört fast där. I bland mosas bussens passagerarutrymme rejält. Av någon märklig anledning har ännu ingen dött. Men förmodligen är det bara en tidsfråga innan 5-10 busspassagerare massakreras på platsen.

Detta är känt av väghållaren. Det är ett återkommande problem, men ingenting görs. Ändå är problemet lätt att åtgärda. Åtminstone för någon som är ansvarsfull och har kompetens samt yrkesstolthet.


En buss som den som körde fast och mosades igår, varvid föraren och en mc-förare skadades, kan kosta 3-4  miljoner kronor. Härtill kommer minst lika mycket den gång passagerare skadas och/eller omkommer.

För ett privat företag skulle det kosta 15-25 tusen kronor att förse uppfarten med en sensor som känner av annalkande fordons höjd och tvingar trafikljusen i tunnelns mynning att genast slå om till rött, samtidigt som en stor blinkande skylt tänds och varnar för att tunnelns maxhöjd kan komma att överskridas. För den offentliga sektorn kan det kanske kosta 250-750 tusen kronor innan alla parasiter har fått sitt. Ändå ett billigt pris.

Jag tycker att försäkringsbolagen och skadedrabbade fordonsägare ska begära att väghållaren står för alla kostnader som skadorna hittills har orsakat. Den nuvarande lösningen är nämligen under all kritik - närmast att likna vid en fälla.

Hur många måste dö i en stor bussolycka i Klaratunnelns mynning, innan något görs åt saken - av dem som upplever sig till vardags ha till uppgift, att under påtagligt och barnsligt tjafsande få trafiken i Stockholm att stå stilla?

Södertälje fredagen den 19 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: