fredag 5 juni 2015

Quick-fallen: Ett korrumperat system fortsätter slingra sig

.
Så kommer då vårt korrumperade politiska och juridiska systems ”vitbok” i fallet Thomas Quick. Den utredning som på ett förhoppningsvis trovärdigt sätt ska inbilla oss att hela haveriet berodde på misstag och allehanda barnsliga förklaringar. Ingenting berodde på att kriminella aktörer såsom en kriminell polis, en dito chefsåklagare och en skurk till justitiekansler under överinseende av korrumperade höjdare i den svenska juridikens finrum, med vett och vilja dolde sanningen i utbyte mot personliga fördelar. I värsta fall på uppdrag av någon av de verkliga mördarna i något av Quickfallen.

Föga förvånande pekas ingen ut. Ingen straffas. Ingenting görs för att det ska bli bättre. Vårt korrumperade politiska och rättsliga system vill fortsätta att skurka sig och vi, allmänheten, ska hålla till godo med barnasagor som förklaring till vad den grova brottsligheten inom rättsväsendet ställer till med.

Brist på kritiskt tänkande….Trams! Skurkar det är vad ni är. Skurkar i domar- och åklagarkåpa. Skurkar i uniform. Skurkar u.p.a.

Södertälje fredagen den 5 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: