tisdag 16 juni 2015

Partipiska ska resultera i fängelse

.
Media rapporterar om hur moderaten Finn Bengtsson utsätts för otillbörliga påtryckningar för att rösta enligt DÖ - December-Överenskommelsen.

DÖ är grundlagsstridig och utgör en kränkning mot väljarna och det demokratiska systemet.

Att utsätta Finn Bengtsson för påtryckningar i syfte att förmå honom att rösta för stollarnas December-Överenskommelse är olagligt och ett hot mot demokratin.

Lås in skurkarna som utsätter Finns Bengtsson för dessa olagliga påtryckningar i fängelse. Sveriges Riksdag ska inte vara uppsamlingsställe för grova brottslingar som inte respekterar demokratins spelregler.

Södertälje tisdagen den 16 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: