måndag 29 juni 2015

Jean-Claude Juncker rekommenderar slaveri

.
Slav - bliv vid Din läst! Värna Europas finansiella elit! Så skulle man kunna sammanfatta Junckers uppmaning till grekerna idag. Värna Europas osjälviska politiska och finansiella elit. Ni blir bara olyckliga om Ni inte sliter i Ert anletes svett för att hålla oss vid köttgrytorna.

Få se om grekerna sväljer budskapet.

Historien har lärt oss att makthavare inte alltid säger hur det är. Inte minst gäller det i Europa. Det Juncker inte säger, är att grekerna ska stanna kvar i Euron - inte för sin egen skull - utan för Junckers och hans kollegors, för bankernas och finansfamiljernas skull. Den hjälp som Grekland hittills fått har ju inte varit hjälp till Grekland. Den har varit hjälp till de västeuropeiska bankerna och deras ägare.

I själva verket är Euron för Grekland som den lerneiska hydran var för Herakles. Om grekerna lämnar Euron blir det säkert mycket smärtsamt - en tid. Det blir som att med en präktig smäll på käften få alla sina tänder utslagna - på en gång. Att vara kvar i Euron blir istället som att dagligen få alla sina tänder utdragna, bara för att de nästa natt ska växa ut igen.

Hur det går för grekerna följs mycket noggrant av människor i andra länder: Italien, Spanien och Portugal är alla länder som har anledning att analysera hjälpen som EU tillhandahåller när man hamnar i svårigheter. Hur de själva kommer att agera kan i hög grad bestämmas av hur grekerna gör.

Kanske ännu viktigare är att Frankrike tuffar på mot katastrofen med god fart. När man i Frankrike upptäcker att lättaste sättet att mildra sina problem på, kan vara att lämna Euron, är den gemensamma valutans saga all.

Därav den panik som Juncker röjer med sitt uttalande idag.

Södertälje måndagen den 29 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: