onsdag 24 juni 2015

Lambertz teater

.
Många undrar nog varför justitierådet Göran Lambertz lägger ned sådan möda på att i sten neka till sina uppenbara skurkstreck som Justitiekansler i Quickmålen.

Nu har han ju i alla fall meddelat att han ska tona ned kampen för att försvara sin rätt att skapa rättsröta. I fortsättningen ska han bara göra det på en egen blogg.

Orsaken står måhända att finna i att Högsta Domstolens ordförande Marianne Lundius blivit besvärad av att Lambertz, när han ideligen plaskar med surströmmingslagen på sin skjorta även stänker på Lundius blus. Det är naturligtvis ofrånkomligt att hon också solkas när Lambertz tar mål för vilkas handläggning han är uppenbart jävig. Men vad är väl petitesser som jäv jämfört med vad han åstadkom som JK?
f Justitiekanslern Göran Lambertz
Lundius situation är något besvärlig. Visserligen är hon av regeringen utsedd till HD:s ordförande, men hon har som sådan inga befogenheter. Hon kan exempelvis inte hota Lambertz med avsked om han inte skärper sig. Hon kan bara vädja till hans omvittnade men spårlöst försvunna omdöme. I praktiken har hon inte mer att säga till om än en lärare i en svensk mellanstadieklass. I det ögonblick läraren försöker göra något åt ligister och rötägg som förstör undervisningen för alla andra lurar åtal, bannor och offentlig skampåle om hörnet. I det ögonblick hon verkligen försöker göra någonting åt Lambertz riskerar hon själv att få sparken.

Lambertz förflutna som korrumperad Justitiekansler är naturligtvis kantat av rättsröta. Han var ju faktiskt JK i åtta år. Skulle han inte ha hunnit med att göra någonting mer på åtta år än att besvara ett brev från Johans pappa Björn Asplund, med vändande post? Det är naturligtvis där skon klämmer. Det handlar inte om de skurkar som räddades från åtal genom Lambertz fräcka bemötande av Asplund (van der Kwast och kompani). Det handlar inte heller så mycket om de mördare som gick fria genom Cirkus van der Kwasts agerande. Det handlar istället om de många andra skurkar i offentlig tjänst som Lambertz har hjälpt under sin tid som JK. Och om de många människor som har gått miste om sin rätt för att en korrumperad Justitiekansler har berövat dem rätten. Det är det som gör Lambertz nära nog osårbar. Myriader av skurkar i den offentliga sektorn hejar på Lambertz och uttalar sitt stöd för honom, mycket väl medvetna om att han blir livsfarlig om han faller fritt. Det behövs inte många ord från honom för att skurk-karriärer ska avslutas på löpande band. Det blir ajöss till släkt och vänner som Björn Afzelius brukade sjunga.

Om Marianne Lundius ställning kan liknas vid en mellanstadielärares - vem är då Lambertz - denna juridikens finrums Hr ynglingen Emil Ruda?

Hr ynglingen Emil Ruda
Lambertz är ligisten på högstadiet, som kan kosta på sig att sitta med skorna på bänken i klassrummet, tuggande tuggummi, pratande i mobilen, med mössa och skinnjacka på sig, karvande i bänken med kniven, ignorerande rektorn som står längst fram i klassrummet och ängsligt försöker få ligisten att skärpa sig för att beteendet inte ska smitta av sig. Han kan kosta på sig det. Hans ställning är stark. Han har nämligen en hållhake på rektorn sedan han såg rektorn tafsa på en av flickorna i sjunde klass i utbyte mot lite godis och cigaretter.

Det är därför Lambertz låtsas försvara sina skurkstreck i Quickmålen. Det är för att inte människor vars rätt han kränkt ska börja rota i vad mer ont han gjorde under sina åtta år som JK. Som andra JK före honom fick ju även han jobbet för att vara städgumma och täcka upp åt de skurkar i den offentliga sektorn vilka annars riskerade att åka fast.

- Granska Göran Lambertz övriga göranden som Justitiekansler!

Södertälje tisdagen den 23 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: