tisdag 9 juni 2015

G7-gruppens bedrägerier

.
Media rapporterade igår att G7-gruppen beslutat att användningen av fossila drivmedel som bensin och diesel ska upphöra till nästa sekelskifte. Vid en ytlig betraktelse kan man kanske imponeras av Obama, Merkel och Company’s självuppoffrande arbete för jordens och mänsklighetens bästa. Men, vid nästa sekelskifte kommer Barack Obama att vara 139 år gammal och Angela Merkel 146 år. Ingen av dem kommer att vara vid makten och ingen kommer heller att vara vid liv.

Den tidens makthavare kommer att vara 2-3 generationer yngre än dagens makthavare. Om man slutar med fossila bränslen till nästa sekelskifte beror det möjligen på beslut av den tidens politiker. Men mer troligt är att det i så fall beror på tvingande omständigheter. Exempelvis att det inte finns några bränslen kvar då. Att framtidens politiker skulle känna sig bundna av tvångströjor som ska träda i kraft 70-85 år efter Obamas och Merkels tid vid makten känns föga sannolikt. De kunde alternativt ha formulerat sig med andra ord. Hederligare hade varit att säga ”vi skiter fullständigt i hela problematiken med fossila bränslen”. Allt som är längre bort än 15-20 års genomförande är till intet förpliktigande floskler.

Det där tricket försökte våra svenska politikerskurkar med på 1970-1980-talen. Vi skulle folkomrösta om kärnkraften hette det. Men skurkarna gjorde obegripliga och intetsägande bullshit-alternativ till omröstningen. Sedan beslutade man att kärnkraften skulle avvecklas till 2010. Nu är det 2015 och den är ännu inte avvecklad. Däremot är den misskött. Säkerheten är så undermålig att man närmast får anse att det är svängdörrar in till våra kärnkraftverk, trots deras närhet till stora befolkningskoncentrationer. Det var naturligtvis aldrig meningen att avveckla några kärnkraftverk, men väl att lura dåtidens väljare att man skulle det, för att lugna opinionen efter Harrisburg.

För övrigt kan G7 gott kosta på sig att lova stopp för fossila bränslen eftersom alla fyndigheter som kan utvinnas med ”rimliga” kostnader kommer att sina före nästa sekelskifte - om det finns några människor kvar då. Att lova ett stopp för användning av fossila bränsle blir därför ungefär som att lova att landsvägarna i Tanzania ska bli snöfria sommaren 2100. Utifrån nu känd kunskap är det ett lika säkert tips som att användningen av fossila bränslen har upphört. Svårare är att veta om det finns några människor vid liv med stigande temperaturer, gmo-modifierade grödor, utfiskade hav, utrotade djurbestånd, uttömda grundvattenreserver, decimerade pollinatörsbestånd och antibiotikaresistenta sjukdomar, för att nu bara nämna några av människans bedrifter.

Men att ljuga tycks i alla fall gå bra - ända till The Bitter End.

Södertälje tisdagen den 9 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: