tisdag 23 juni 2015

På DN får man lämna huvudet hemma

.
I en ledare i Dagens Nyheter, med rubriken ”En studie i ryggradslöshet”, kommenterar Erik Helmerson idag en debattartikel som Thage G Peterson skrivit och fått publicerad i Aftonbladet. Ämnet tycks vara Sveriges förhållande till Ryssland. Föga förvånande förespråkar Tage G en mjukare och försonligare linje mot ryssarna, eller mot ”Putin”, medan Helmerson propagerar för mer kallt svenskt stål i umgänget med ryssarna.

Helmerson citerar Peterson och kommenterar citatet:

”Det som måste tillämpas är samma språk gentemot både ryssar och amerikaner”, fortsätter han resonemanget. Och visar att han fortfarande inte kan se skillnad på demokratierna i väst och Putins auktoritära grepp över Ryssland.

Helmerson skriver om ”demokratierna i väst” respektive den ”auktoritära Putin”. Det är en ganska tydlig tendentiös och propagandistisk påverkan. Sakligare hade nog varit att skriva om USA istället för demokratierna i väst. De ”västliga demokratierna” är ju lika osjälvständiga i förhållande till USA som någonsin warsawapaktsländerna var i förhållande till Sovjetunionen. Det ingår visserligen i det proamerikanska spelet att framhäva och överdriva övriga länders betydelse, men det är ju lika fullt djupt oärligt. Och om man inte allt för tydligt vill trycka in orden i munnen på läsaren kan ju faktiskt en ledarskribent avhålla sig från att detaljerat skriva läsaren på näsan om vad han bör tycka om Putin. Jag kan till och med tycka att en ledarskribent på Sveriges märkvärdigaste dagstidning kan hålla sig på den nivån, att han antingen skriver om USA och Ryssland, eller om Obama och Putin. Om skribenten vill vara saklig vill säga. 

Så lätt livet måste vara att leva när USA och Ryssland kan skiljas åt som ”de goda och de onda”. När skillnaden är som svart och vitt, inte ens en gråskala behöver tillgripas. Helmerson argumenterar, på sätt som är brukligt i svenska media, med samma klarsyn som en övertygad islamist argumenterar mot de otrogna. Kanske att i Helmersons framtid hägrar en vistelse i Disneyland tillsammans med 72 oskyldiga marinkårssoldater? Kanske några från Song My? Eller en mix bestående av helikopterbesättningen som sköt ihjäl journalisterna i Irak som Wikileaks publicerade på film, några stycken drönaroperatörer som till vardags mördar oskyldiga människor utan annan anledning än att det är möjligt, kanske några vakter från Abu Ghraib och några från Guantanamo som vaktat och waterboardat människor som ännu efter mer än ett decennium inte ställts inför domstol. Och varför inte några från flygplanen som samlar upp misshagliga personer och flyger dem till tortyrläger? Det kan ju vara bra om någon kan handskas med stolpiller ifall något av helgonen under Din tid i Disneyland skulle bli trög i magen.


Så bra att Du kan skilja på Ryssland och USA, som svart och vitt, Erik Helmerson. För oss andra tenderar de att smälta ihop och vara svåra att skilja åt. Vi kan ibland förväxla färgerna. Och så lätt livet måste vara att leva för Dig, när Du kan lämna huvudet hemma när Du går till jobbet, eftersom Du helt har överlåtit Ditt tänkande åt någon annan.

Södertälje tisdagen den 23 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: