torsdag 4 juni 2015

FIFA i centrum för mutkolvarnas uppmärksamhet

.
Mutkolvar världen över skärper sina sinnen efter FBI-tillslaget mot FIFA. Det är ett understatement att säga att det är mycket intressant att följa FIFA-mutkolvarnas kollaps efter FBI-tillslaget. Får man tro media så sköljer erbjudandena om att bli kronvittnen fram som ett fostervatten från en hel King-Kong-koloni. Att tillbringa sina sista 20 år i livet i ett amerikanskt fängelse tycks inte tilltala FIFA-pamparna. USA:s kriminalvård är inte precis känd för att kunna rehabilitera och återanpassa förbrytare. Snarare är det utformat för expandera kriminaliteten tills samhället inte längre har råd med kriminalvården och utlöser allmän amnesti under oordnade förhållanden.

Det är inte bara FIFA-pampar som sover lätt om nätterna numera. Man kan lugnt utgå ifrån att exempelvis IOK-delegaterna följer detta med stort intresse. Det visar vad framför allt det amerikanska samhället är kapabelt till när det väl förses med rätt incitament. Vem hade kunnat tro, att efter decennier av grov korruption inom idrotten, skulle Vladimir Putin komma att vara det incitament som sopar bort korruptionen? Det är inte heller bara FIFA och IOK som följer detta. Detsamma gäller säkert för svenska bankdirektörer, justitieråd, åklagare, byggmästare, politiker och Sveriges Kommuner och Landsting, för att nu bara nämna några. De är visserligen knappast omedelbart hotade, men de är inte dummare än att de begriper att en sådan här händelse triggar människor som intresserar sig för korruptionsbekämpning att göra en kraftansträngning. Kanske blir det ungefär så här även när den svenska korruptionen kollapsar? De avslöjade kommer att tävla om att dra ned varandra från piedestalerna.

Södertälje torsdagen den 4 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: