söndag 28 juni 2015

Hästhandel om Grekland i EU

.
Grekerna har surnat till och dragit hem från EU-överläggningarna om Greklands eventuella besparingar. Den grekiska regeringen surnade till och utlöste folkomröstning i Grekland om besparingskraven. Ganska klokt och självklart, tycker jag. Om beslut ska fattas om mycket långtgående inbesparingar är det väl god demokratisk ordning om folket ska ta ställning till dem? Om besparingskraven ska avvisas och Grekland, som det påstås, av den anledningen ska drabbas av sju svåra år och åtta nödår, är det väl god ordning att folket får besluta även om det? God demokratisk ordning och bekvämt för den grekiska regeringen.

Emellertid tycks det där med att låta folket bestämma inte ha fallit i god jord hos EU-adeln i Bryssel. Bara för att befolkningen ska mjölkas och betala behöver de ju inte tillfrågas, tycks man mena.

Det råder fortsatt delade meningar om vad Europas stressade sedelpressar ska få användas till. EU-adeln runt Luxemburg, som tillsammans med en del grekiska skurkar skapat Greklands skuldsituation, tycks fortsatt mena att de bara är till för EU-adelns, och dess bankers, välbefinnande.

Grekerna å sin sida, av vilka de flesta inte varit med och plundrat sedelfabriken, men av vilka flertalet sannolikt dragit nytta av att det pågått, tycker att sedelpressarna även ska användas till grekernas välbefinnande.

Efter att ha stångats om Greklands skuldsituation i dagar, veckor, månader och år, uttrycker nu, under förutsättning att svenska media rapporterar korrekt, eurofinansministrarnas ordförande Jeroen Dijsselbloem, på en presskonferens, sin besvikelse över att grekerna drar sig ur förhandlingarna utan att något färdigt förslag ligger på bordet. Den synpunkten går ju att förstå. Samtidigt måste man fråga sig hur det är möjligt, att det efter den tidsåtgång som nyss nämnts inte ligger något färdigt förslag på bordet.

Europas finansskurkar och politikerdito har skuldsatt världsdelens befolkning så grundligt att de själva numera inte vågar stå för någonting, inte ens för ett förslag. Till och med orsaken till att det inte finns ett förslag måste skyllas på någon annan.

Södertälje söndagen den 28 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: