onsdag 3 juni 2015

Skumraskaffärerna i Fortum Finlands räddning?

.
För några år sedan gjorde Fortum stora affärer i Ryssland. Man köpte in regionkraftbolaget TGC-10, med verksamhet runt Chelyabinsk, bakom Uralbergen.

Det var minst sagt uppseendeväckande att Fortum förvärvade ett bolag så långt från sina övriga verksamheter. Dessutom för en uppseendeväckande hög köpeskilling - inte minst mot bakgrund av stora investeringsbehov i verksamheten. Alla vet att de flesta, nästan alla, som investerar i Ryssland av tradition blir plundrade. Man får hållas så länge man investerar. Sedan tar maffian över företaget. Dessutom är man i fallet TGC-10 helt i händerna på den ryska politiska byråkratin, som bestämmer hur mycket man får tjäna - om man får tjäna något alls.

De mesta tyder på att Michael Lillius och några vapendragare, samt några höga finska politiker som brukar vara med på Fortums horkalas, fick en duktig personlig bonus under bordet på grund av affären och att det var det egentliga motivet till affären.

Det torde väl knappast råda någon tvekan om att i förlängningen var ett övertagande att vänta från den ryska maffian. Affären har ju också utvecklats till den sämsta av Fortums näringsgrenar. Fortum tyngs även åtminstone av ett kärnkraftverksbygge som man förlorat kontrollen över. Näten i Sverige, Norge och Finland har sålts, förmodligen för att pengarna ska kunna matas in i de nämnda bottenlösa brunnarna.

Nu tycks emellertid affären ha möjlighet att ta en annan och för finnarna lyckosammare vändning. De amerikanska psykopaternas strävan att få igång ett krig mot Ryssland kan nämligen rädda Fortums investering. Åtminstone på kort sikt. De unga politiska valparna i Finland, uppfödda som de är på en blandning av rysskräck och amerikansk propaganda, har flörtat flitigt med NATO. Insikten om att ett NATO-medlemskap mycket möjligt är ett säkert sätt att göra Finland till en ödelagd krigsskådeplats verkar inte särskilt utbredd bland dagens finska politiker. EU och Finland har satt Ryssland i blockad som straff för att inte Ryssland accepterar att Ukraina görs till en amerikansk lydstat med amerikansk trupp och robotar invid ryska gränsen. Rysslandsblockaden har slagit hårt mot den finska ekonomin. Ett pris som Finlands politiska broilers inte tycks ha något emot att låta finnarna betala.

Risken för ett finskt NATO-medlemskap ger ryssarna motiv att tygla maffian i Fortum-affären. TGC-10 har blivit ett politiskt vapen som bara fungerar om Fortum fredas från den ryska maffian. Imorgon onsdag ändras, enligt TV4:s Nyheter rysk lag för att göra det möjligt att konfiskera utländska tillgångar och förbjuda utländska organisationer. Inte helt olikt de metoder som USA, NATO och EU länge använt mot ryska intressen, och andra.

Med dessa stora potentiella finska förluster i potten har ryssarna ett vapen med vars hjälp de kan övertyga finnarna om att ett finskt NATO-medlemskap inte vore någon höjdare för Finland. Det borde dock ha räckt med insikten om att amerikanerna gärna startar krig och ödelägger andra länder. Men saknas insikten så saknas den.

Södertälje tisdagen den 2 juni 2015
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: