onsdag 6 augusti 2014

Ännu fel taktik i Sala?

.
Enligt uppgift i SVT idag på morgonen har brandbekämpningen inom brandområdet utanför Sala nu övergått från begränsande till bekämpande åtgärder. Kan det verkligen vara sant? Betyder det att man allmänt släcker småbränder inne i området? I så fall har man inte mycket lärt av de senaste dagarna. Det måste väl vara en otydlig beskrivning, att man egentligen släcker bränder nära bostäder osv…?

Det är i alla fall omöjligt att släcka alla bränder inne på ett 15.000 hektar stort brandområde. Och, om området har brunnit, vilket det kanske inte har till alla delar, är det även meningslöst. De är inte farliga som brand betraktade om området har brunnit av. Det är bättre att låta det brinna färdigt. Allt annat är troligen utslag av städmani.

Finns det platser inom området där det inte har brunnit nära brandgatan bör man överväga att bränna av dessa områden. Det kräver lite is i magen, men sådan är skogsbrandbekämpningens natur. Paradoxalt nog kan det vara bättre brandbekämpning att tända än att släcka.

Faran ligger i att alla de små brandhärdarna är latenta källor till spridning av branden utanför brandområdet, på det sätt som skett de senaste dagarna. Det man bör ägna sig åt nu, men kanske inte enbart det, är att studera området runt det nuvarande brandområdet. Vad händer om elden sprider sig på nytt? Vad gör man då? Vilka begränsningslinjer osv.

Det räcker med ett enda åskväder, och vinden runt det, för att man ska ha 3-4 nya bränder utanför området. Då kan det vara bra att inte stå som fallen från skyarna för att man varit för närsynt.

Dödens Väntrum onsdagen den 6 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: