onsdag 13 augusti 2014

Svensk medias hyckleri om amerikansk-brittiskt folkmord i Irak

.
Sedan nästan 25 år tillbaka pågår ett amerikansk-brittiskt folkmord i Irak i syfte att komma över olja i mellanöstern. Vilken folkgrupp som mördas och vilken som beväpnas just för stunden varierar över tiden - som alltid när dessa aktörer är inblandade.

I Palestina har det pågått åtminstone ett halvsekel ytterligare.

Ganska nyligt har det turkiska folkmordet mot armenier i början av 1900-talet uppmärksammats. Åt helvete för sent och åt helvete för lite kan man tycka. Men då styrs ju svenska massmedia i hög grad av underdånighet mot USA och Turkiet är allierat med USA, vilket inte minst märkts på Carl Bildts vurmande för Turkiet i EU.

Nu har folkmorden i Irak och dess omnejd övergått i en räddningsexpedition för några av minoriteterna. Förmodligen mest drivet av rädsla för Isis. Att det över huvud taget rapporteras om är säkert positivt även om det må ha propagandistiska avsikter. Intressant att den senaste tidens utveckling tycks av överraskat nästan alla. Kvällens Aktuellt 21 hade ett mycket intressant inslag om detta.

Få se om vi i kölvattnet på USA:s förestående sammanbrott får se någon av de ansvariga åtalas för brott mot mänskligheten?

Verkligheten överträffar ofta dikten och historien tenderar att upprepa sig ibland. Israel har tidigare ”plockat upp” nazi-funktionärer och tagit dem till Israel och dömt dem där. Om världssamfundet är oförmöget att agera mot amerikanska och brittiska brottslingar kanske vi i framtiden får se dem dömda och straffade lite här och där i världen, på platser där de gjort sig bemärkta. Att skyddas av den egna förbrytarorganisationen kommer då inte att vara synonymt med att kunna känna trygghet.

Södertälje onsdagen den 13 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: