onsdag 27 augusti 2014

Sila terrormygg och svälja terrorkameler

.
Svenska media rapporterar om att Norge ska börja ta ifrån medborgare medborgarskapet om de åker utomlands för att delta i stridande förband, åtminstone av vissa sorter.

Londons borgmästare Boris Johnson tycker, enligt nämnda källor, att medborgare som planerar att göra något sådant eller ens besöka områden i vilka strider förekommer bör berövas sitt medborgarskap.

Fredrik Reinfeldt  verkar vara inne på att man kanske bör göra något liknande men vill inte ge besked om vad så här nära valet.

Eftersom de Nato-anknutna länderna själva deltar i terroraktioner och ockupationer i främmande länder kan det bli många att beröva medborgarskapet. Någon ska också bestämma över medborgarnas huvud vad de får ägna sig åt när de är i andra länder, samt vilka terroraktioner som är ädla och tillåtliga, samt vilka som inte är det. I kampen mot ”terrorism” suddar de västerländska demokratierna i förmodat oförstånd ut gränsen mellan demokrati och slaveri.

Den nation som ägnar sig åt i särklass mest terrordåd av alla i världen är USA. Kommer det i framtiden ens att vara möjligt att besöka USA utan att förlora sitt medborgarskap?

Eller för att ställa saker och ting på sin spets, med tillämpning av samma logik: kommer man ens att kunna överväga att bli politiker utan att riskera sitt medborgarskap? Mycket som utspelat sig under senare tid talar ju för att blotta tanken på att bli politiker bör rendera den skyldige en längre tids inlåsning eftersom det röjer en kriminell läggning. Och hur ska man med bevarad rättssäkerhet kunna föra bevisning om vad en människa har för avsikt att göra?

Nog känns det som om man bör ha dårpippi för att ha framgång, åtminstone i vissa etablerade partier. För att uttrycka det lite annorlunda påminner många ledande politikers logiska förmåga mycket starkt om Danmarks alpina förutsättningar.

Södertälje onsdagen den 27 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: