fredag 8 augusti 2014

MSB - En regeringsskapad gökunge

.
När Lotta Gröning i förrgår skulle debattera med MSB-generaldirektören i Aktuellt fick hon istället debattera med enhetschefen Jan Wisén. Generaldirektören Helena Lindberg var på semester och tyckte inte att det fanns någon anledning att bryta den för att debattera den största branden i modern tid i Sverige inför väljarna och skattebetalarna. Evakuerade människor, nedbrunna hus och ett brandväsen i kaos bekom henne inte.

I Expressen igår lät hon meddela att ”som myndighetschef är man alltid, dygnet runt, ansvarig för vad myndigheten gör”.

Ska vi bli upprörda? Naturligtvis inte. Helena Lindbergs agerande är ju bara en konsekvens av MSB:s ställning som våra folkvalda har beslutat om. Det följer samma mönster som inom sjukvården och skolan. Den statliga specialmyndigheten är avlövad, dess befogenheter beskurna och ansvaret är lagt på andra, på kommunala-, fristående eller landstingsaktörer. Förmodligen har politikerna i vanlig ordning beslutat som tjänstemännen har önskat. Det spelar därför ingen roll om MSB  skickar generaldirektören, enhetschefen eller vaktmästaren. MSB är bara en bullshitmyndighet utan ansvar för något över huvud taget. Det enda man egentligen behöver göra är lyfta lön och komma ihåg att andas. Brandsläckningen svarar kommunerna för utan någon organiserad samordning. Men MSB förbrukar resurser som istället hade kunnat förbrukas av någon som gör nytta.

Det finns naturligtvis ett samband mellan det här sättet att organisera den statliga förvaltningen och det faktum att skolan, vården och brandväsendet befinner sig i fritt fall.

Exakt i vilken tågordning besluten fattats i de olika branscherna har jag inte fördjupat mig i. Och vi kan nog känna oss förvissade om att det är en fråga som regeringen inte kommer att utreda utan istället att mörklägga. Den redan nu aviserade ”utredningen” är ju även den uppenbart en mörkläggning som inte ska syssla med det stora tillkortakommandet:

Våra brandkårer, utanför den stora staden, har två uppgifter som de måste vara förberedda för och utbildade att klara av: kärnkrafthaverier och skogsbränder. Att de inte kan hantera skogsbränder har vi sett. Det finns förmodligen stor anledning att känna oro inför hur de skulle klara ett kärnkrafthaveri. Staten driver ju flera kärnkraftverk och det vet vi ju att det inneburit en lång litania av tillkortakommanden.

Inom skolan har vägen mot undergången sett ut så att Göran Persson kommunaliserade skolorna för att hålla emot lärarnas lönekrav. Och regeringen Carl Bildt genomförde friskolereformen. Jag tvivlar inte en sekund på att deras avsikter var goda. Ingen av dem hade för avsikt att förstöra skolan men det blev resultatet av deras omsorg. Och Carl Bildt sitter i alliansregeringen vilket inte tyder inte på vare sig självkritik eller sjukdomsinsikt.

Att sedan Helena Lindberg på MSB säger att hon har ”ansvar” dygnet runt är ju en aning märkligt. Det är ju lögn. Det finns ingen svensk generaldirektör som har något ansvar. Ändå påstår alla generaldirektörer att de har ansvar. För att man ska ha ansvar ska också ansvar kunna utkrävas. Det sker i princip aldrig att ansvar utkrävs av svenska generaldirektörer. Det ser kollegorna i åklagarkåren och domarkåren till. Men det hindrar ju inte skamlösa generaldirektör från att ljuga skattebetalarna rätt upp i ansiktet. De mest lättlurade tror på det. Och kollaboratörerna inom pressen tiger.

Alliansregeringen kom till makten genom förra S-regeringens tillkortakommanden. Den var det ”regeringsdugliga” alternativet. Resultatet kan vi se nu. Alliansregeringen är mycket bättre på att stjäla elverk och skogsfastigheter än S-regeringen var och de fastigheter som man inte lyckas stjäla skenbart ”legalt” bränner man helt sonika ned.

Dödens Väntrum fredagen den 8 augusti 2014
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Blomstermamman sa...

Återinför tjänstemanna ansvaret igen!

Anders Bäckström sa...

En kommentar innebär inte med automatik att det finns ett svar. En intrssane fråga som ofta bryr min hjärna är: Hur många myndigheter skulle vi klara oss utan?