söndag 10 augusti 2014

Terroristpartiet

.
Folkpartiet under Jan Björklund anser numera att vi har rivit ned det svenska försvarets förmåga så definitivt att vi bör gå med i en internationell terroristorganisation och även riva ned andra länder, på utländsk, rättare sagt amerikansk, order. Det är inte Isis eller Svarta September utan det vapenmaffiakontrollerade Nato som Folkpartiet vill att vi ska gå med i. Det är ganska uppenbart att man har pratat ihop sig i alliansregeringen eftersom förslaget läggs av Björklund och inte av USA:s man i den svenska regeringen. Det senare hade annars varit naturligare. Men det är tråkigt för oss som uppskattat Björklunds ganska fruktlösa försök att vända förfallet i den svenska skolan. Det går nu inte längre att rösta för en uppryckning av skolan utan att samtidigt rösta för utbredd och allmän kränkning av den privata integriteten, infiltration, destabilisering och plundring av oljerika länder samt straffriförklarande av amerikanska krigsförbrytare. Trist att se en gammal major lyckas skjuta sig i foten så jävla illa och ändå med samma skott lyckas sänka den liberala illusionen.

Södertälje söndagen den 10 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: