onsdag 27 augusti 2014

Maffian tvättar Telia-bilden

.
I Svenskan kan vi läsa att Telia ordnar en propagandaresa till Uzbekistan och Kazakstan för att visa tretton större investerare de kritiserade verksamheterna. Det framgår inte vad de tretton ska kunna se, eller inte se, eller vilket värde resan över huvud taget ska ha.

Däremot får vi veta att bland de som ska åka finns ”den svenska staten, den finska statens investeringsbolag Solidium, Swedbank Robur, AMF Pension, Handelsbanken SHB A Fonder och Nordea Fonder”. Det vill säga i princip det sällskap som dränerat Telia på pengar och som obehindrat tvättar bland annat maffians från Telia svindlade medel.

Jag tycker att hela resan är slöseri med aktieägarnas medel. Varför inte bara låta de tretton skriva på ett intyg om att de redan har varit dit och att allting såg mycket bra ut och att de är mycket imponerade, om än en aning bekymrade över Telias samröre med ”okända” personer. Eftersom de knappast är okända för de tretton som tvättar deras pengar kanske de måste beskrivas som ”för Telialedningen okända”.

Skulle Telias samarbetspartners. till vilka Telia skickat miljarder, ännu råka vara ”okända” kan ett tips vara att kontrollera egna bankkonton, företrädesvis utomlands och främst större ”okända” insättningar för att se varifrån pengarna kommit.

Södertälje onsdagen den 27 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: