torsdag 7 augusti 2014

Kvalitetssäkra räddningsväsendet

.
Ingen borde få vara brandchef utan att framgångsrikt ha hållit i minst en ordentlig hyggesbränning.

Ingen borde få vara brandman utan att ha deltagit i minst en framgångsrik rejäl hyggesbränning.

Och då talar jag inte om den vanliga statliga utbildningsverksamheten, i vilken alla utan undantag blir godkända, oavsett hur illa de klantar till det. Jag talar om ett riktigt och skarpt prov.

Ingen borde heller få jobba på MSB utan att ha ett förflutet ute i räddningsverksamhet, ute i verkligheten. När räddningstjänsterna ute i landet behöver stöd, ska de få stöd av någon som vet vad det handlar om - inte få ett tillfälle att per telefon utbilda en okunnig praktikant eller försöka inviga en nykläckt stadsbo i landsbygdens förutsättningar.

Räddningsverksamhet ska inte vara uppsamlingsställe för okvalificerade stadsbeduiner som bara ser jobbet som ett sätt att hålla uppe ersättningarna under mamma- och pappaledigheterna.

Sen måste räddningsverksamheten organiseras om. Ingen tar något övergripande ansvar nu. De som borde göra det flyter bara omkring och lyfter lön utan ansvar. Det fungerar lika illa som inom skolväsendet och vården. Och det är i stor utsträckning samma stollar som har ställt till det i alla verksamheterna. Ett parti som har sådana lik i lasten borde rätteligen vara chanslöst i valet om en månad.

Dödens Väntrum torsdagen den 7 augusti 2014
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för den troligen bästa och mest sanningsenliga rapporteingen från Sala katastrofen/Jonas.

Blomstermamman sa...

Återinför tjänstemanna ansvaret igen!