måndag 11 augusti 2014

Varför återvänder vattenbombarna hem?

.
Ni har säkert fått en tillrättalagd version serverad Er? En som säger att vattenbombarna inte längre behövs? Men varför återvänder vattenbombarna egentligen till sina hemländer? De låg ju i beredskap sades det? De var räddningsledningens tröstare.

Vattenbombarna är utvecklade för att släcka, eller dämpa, bränder i extremt torra, branta och svårframkomliga marker runt Medelhavet. Där är terrängen snudd på helt oframkomlig redan utan medhavd släckningsutrustning. Det är torra och sönderbrända marker, ofta nästan utan humuslager. Det har pratats mycket om hur kruttorrt det varit i Västmanland. Men jämfört med skogarna i Medelhavsklimat är Västmanland nästan en regnskog.

I södra Frankrike viner den heta Mistralen mot ansiktet som ett sandblästringsaggregat. Och vad det betyder för lågornas storlek och möjligheten att bekämpa bränder behöver knappast nämnas.

Svensken är så neddrogad att man kan bränna lite hus då och då av inkompetens och bristande intresse. Men om det, vilket det säkert gör, blir en brand i vattenbombarnas hemtrakter, där våra extremtemperaturer är normaltemperatur, då behövs maskinerna där. Inte imorgon, inte nästa vecka, utan NU. Skulle det då komma fram, vilket det säkert skulle, att maskinerna är i Sverige och leker brandbekämpning, på flacklandet, där man kan köra med en lite bättre bil, och dessutom vilar sig i form, vid en brand som knappt brinner - då skulle de ansvariga bli lynchade.

Det är inte troligt att vare sig italienare eller fransmän skulle acceptera att bli hemlösa för att svenskarna inte behagar hålla sig med planläggning, brandbekämpningsutrustning eller hålla sin brandbekämpningspersonal utbildad.

Annars skulle de naturligtvis ha blivit kvar till den 15:e september.

Det är ett mycket osympatiskt drag som kommer i dagen, i och med att man inte säger åt oss hur det förhåller sig, utan istället hela tiden ljuger.

Södertälje måndagen den 11 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: