fredag 1 augusti 2014

Intressegemenskapen allt tydligare

.
Det som händer i USA är alltid intressant eftersom erfarenheten visas att det inom kort händer i Sverige också. Av rapporteringen från USA får man intrycket att trenden är, när banker och finansbolag skurkar sig, att man inte behöver ersätta dem man rånat. Man blir inte heller åtalad och inlåst. Men man får betala höga böter.

Banker tycks kunna förlikas med olika myndigheter och komma överens om att, och hur mycket, böter man ska betala. Innebörden av det är naturligtvis att banker, stat och rättsväsende skurkar sig tillsammans på andra människors bekostnad, genom att staten kräver sin del av bytet och brottslingarna får gå på i ullstrumporna. Man är ofta mycket pragmatiska i USA.

När man väl har nått dit är man framme vid en situation där man komma överens redan innan brottet begås. Det vill säga, bankens eller finansbolagets kriminella medarbetare kan planera brottet tillsammans med berörd myndighet eller rättsinstans.

Så praktiskt!

Inom kort hos en myndighet nära Dig…

När det införs i Sverige innebär det kanske en skärpning. Här brukar bankerna komma undan med lite mutor.

Södertälje fredagen den 1 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: