onsdag 27 augusti 2014

USA:s självmål i mellanöstern

.
Det är gammal känd kunskap att man aldrig ska underskatta den potentiella dårskapen hos obegåvade eller okunniga människor i flock. Ändå har USA och den övriga västvärlden, inklusive Sverige, satt i system att komma över bland annat mellanösterns olja genom att stödja stränga religiösa diktaturer som hållit befolkningarna på en medeltida nivå, bokstavligen underkastande sig religionens uttolkare flera gånger per dag. Diktaturer som stärkt fanatismen istället för att sekularisera sina länder.

Svårigheten med att kontrollera religiös fanatism har vi sett prov på många gånger. Jag behöver bara nämna Iran och Afghanistan för att alla ska veta vad jag menar.

Att härska genom att tygla religiös extremism är därför att leka med elden. Ändå är det den metod västvärlden har valt i Mellanöstern. Staten Israel har i sjuttiotalet år använts som ett redskap för att kontrollera regionen och nationalistiska strömningar i området. Nationalismen har åtminstone delvis tyglats genom att istället stödja religiös fanatism. Och resultat av denna draksådd är nu på väg att visa sig.

Assad-regimens försök att slå vakt om en Syrisk självständighet har sällan setts med blida ögon från väst. Trots omfattande försök att undergräva Assad-regimens ställning genom att stödja den ena subversiva kraften efter den andra har Assad bitit sig fast vid makten.

Olika intressen har tryckt på för att få USA att gå in i Syrien. Men vis av skadan av de senaste äventyren har Obama bromsat. Mycket talar för att amerikanska intressen i någon form har samlat ihop, beväpnat och utbildat de fanatiker som bildat IS. Allt i syfte att undergräva Assad-regimen genom ta över oljan, i avsaknad av amerikanska marktrupper. Sedan har den religiösa fanatismen skenat och är nu sannolikt ostyrbar. Numera torde man även i USA ha insett kraften i det man i möjligt oförstånd har skapat. Risken är allt annat än försumbar för att fanatismen smittar till, och tar över, USA:s nuvarande samarbetspartners.

Steget är naturligtvis kort för att - återigen med religionens hjälp - verkligen ta över de religiösa terrordiktaturer som USA och resten av västvärlden, inklusive Sverige, gnider sig mot för att få tillgång till olja. Om IS visar sig vara riktiga fanatiker är de sannolikt måttligt intresserade av att producera olja för att hålla en västvärld på ekonomisk, demokratisk, rättslig och moralisk dekis igång. Under alla förhållanden kommer det intresset tvåa efter religionens prioriteringar. Inte ens sektens ledare torde vara kapabla att styra mobben sedan man väl fått fart på den.

Och som tidigare gäller att IS bästa värvare är USA med dess översitteri och deras inblandning i interna förhållanden. Den effekten har inte precis minskat av USA:s godtyckliga mördande med drönare. Troligen är inte människorna i mellanöstern riktigt så religiösa som det kan verka. Snarare är religionen för många den samlande kraft som kan gör det möjligt att befria sig från amerikansk och europeisk inblandning.

I avvaktan på förhoppningsvis bättre information får vi väl begränsa oss till att spekulera i om IS är resultatet av den amerikanska statens tafatthet visavi alla hemliga organisationer eller om det är fristående psykopater av Cheney-typ som har stökat till det. Men någon ordning på torpet blir det inte förrän man i USA lyckas samla sig till att låsa in Cheney-typerna - om det någonsin låter sig göras.

Södertälje onsdagen den 27 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: