tisdag 12 augusti 2014

Ropen skalla - vallgrav åt alla!

.
Nu i tider av nära förestående men nödtorftigt kamouflerad Nato-annektering av Sverige är det intressant att följa Svensk-Amerikanska Pyromanförbundets framgångar i de västmanländska skogarna. Det är bra att någon tar täten och går före och visar hur det nya Sverige under amerikansk ledning blir.

Jag har i inlägget ”Brand-fiasko vänds till framgång i ”Hollywood-produktion”” varit kritisk till att räddningsledningen fördelats en amerikansk konsult för brandbekämpning, mot bakgrund av de många brandbekämpningsfiaskon USA har upplevt. Möjligen var jag övermåttan kritisk mot USA:s brandbekämpning.

För att inte USA återkommande skulle drabbas av tusentals nedbrunna hem och tiotals döda i skogsbränder skulle man kanske måsta avdela så mycket som 5% av det man lägger ned på att godtyckligt mörda oskyldiga människor runt om i världen med drönare och annat. Lyckligtvis är de flesta amerikaner så patriotiska att de accepterar att få sina hem nedbrända och även själv omkomma i skogsbränder för att inte störa terrorindustrins satsningar. Så tänker riktiga patrioter.

Tack vare den omvittnade amerikanska kulturella generositeten får vi nu lära oss amerikansk problemlösning. Jag tänker förstås på ”Femmila-diket”, vallgraven runt brandområdet. Den kommer förstås att lösa många problem.

Hittills har barn, jägare och pensionärer kunnat springa omkring nästan okontrollerat  i skogarna. Inte ens Säpo, FRA, CIA eller NSA har haft någon kontroll på vad som skett i de västmanländska skogarna. Den enda som kunnat hålla någon sorts ordning på dessa potentiellt omstörtande element är Telia med sin nya teknik, framgångsrikt utvecklad i nära samarbete med fascistdiktaturerna i Uzbekistan med flera östdiktaturer.

Men nu kan vi med förväntan se fram emot att vallgraven redan på ganska kort tid kommer att lösa problemet med mängder av oreglerade barn, jägare och pensionärer som dräller runt i skogarna. Kanske kan vi även förvänta oss nya bestämmelser. Är det till exempel skäligt att staten ska drabbas av kostnader för omhändertagande av alla som drattar ned i vallgraven? I andra länder med rättsordning och rättstradition lik den svenska har man kunnat kräva att familjerna ersätter staten för sådana kostnader.

Blir vallgraven så framgångsrik som förväntas kan vi säkert se fram emot obligatoriska vallgravar överallt i de svenska skogarna - i förebyggande syfte. Det pratas redan om det som ett sätt för regeringen att visa sin uppskattning för det nära samarbetet med de många hemlighetsfulla amerikanska organisationerna. Och då går det säkert att spara in på räddningstjänstens utrustning och bemanning så att ännu mer pengar kan satsas på genusforskning.

Södertälje tisdagen den 12 augusti 2014
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: