fredag 8 augusti 2014

Svarte-Petter lös i Sala-skogarna

.

Nu är Svarte-Petter lös i Sala-skogarna en månad före valet. Han skickas runt för ingen vill få honom i famnen. Gud nåde den entreprenör i vars hytt han tar sig in. Det kan handla om miljarder som stat och kommun är skadeståndsansvarigt för genom sin grova vårdslöshet. Vårdslösheten består i att invagga medborgarna i tron att man har en fungerande brandkår och sedan istället ha en attrapp som inte alls är utbildad för ändamålet. Därför ska inte Sala-branden vara något vanligt försäkringsärende. Men den svenska offentliga sektorn gör aldrig rätt för sig frivilligt. Därför har - gissa vem? - gett den politiska polisen anfallsorder. Nu ska alla som inte kan bevisa sig oskyldiga trakasseras till ruin, och gärna till död om det behövs. Jag kan uttala mig om detta med viss säkerhet eftersom jag har fyrtio års erfarenhet av hur det är att vara förföljd av den svenska maffian.

Det gäller att hitta en syndabock som de kan skylla sin egen otillräcklighet på. Det ska ju vara någon som man kan anklaga och rikta befolkningens agg emot, så att de glömmer brandväsendets och den ytterst ansvariges totalfiasko.

Som nyss nämnts är detta knappast ett vanligt försäkringsärende. Det är ett skadeståndsärende. Försäkringsbolagen ska naturligtvis ersätta sina kunder och sedan regressa mot stat och/eller kommun.

Men jag är skeptisk till om det kommer att bli så. Mer troligt är att försäkringsbolagen lägger sig som flickorna i Paris för politikerna och smetar ut kostnaden på försäkringskunderna. Kunderna är ju ofarliga men politikerna har nyckeltjänstemännens framtid i sin hand. Vad är väl lojaliteten mot försäkringskollektivet jämfört med en potentiell drönartillvaro med god lön, lite att göra och framför allt helt u.p.a?

Det här vet alla tidningar och åtminstone erfarnare journalister. Allt följer ett känt mönster. Åtminstone kommer jag att bli väldigt överraskad om massmedia kommer över sin förväntade beröringsskräck i skadeståndsfrågan. Den entreprenör som får in Svarte-Petter i hytten riskerar att bli både ensam och bespottad. Och i den delen brukar inte massmedia ha någon beröringsskräck.

Södertälje fredagen den 8 augusti 2014
Mikael Styrman
.

2 kommentarer:

Anonym sa...

men hallo!

Detta med 3F- ingår i inskolningen av Svenska byråkrats grundläggande utbildning.Så låt dig inte överraskas.
-Förfölja
-Förnedra
-Förinta

Så vad NYTT ?? Så funkar söte bror.

Mikael Styrman sa...

Ja, jag känner till oduglingars och psykopaters arbetsmetoder.
Men vi ska inte acceptera det.
Vi måste byta ut oduglingarna annars går hela nationen under i misär.

Det som generationer har byggt upp måste värnas mot egennyttigt slödders skövlingar.

Hur var det Emiliano Zapata sa:

It is better to die on Your feet
than to live on Your knees.

Lite ryggrad får man väl för fan ha, även om man är svensk.