lördag 16 januari 2016

Varför en fallskärm?

.
Kommunals kassör, Anders Bergström, har avgått, om än motvilligt. Han spelade uppenbarligen, tillsammans med andra som ännu inte avgått, en central roll i förskingringshärvan i Kommunal. Enligt uppgift får han ungefär 5 st sjukvårdsbiträdeslöner i 34 månader i fallskärm. Av denna anledning infinner sig ett antal frågor:

- Varför har en kassör i en fackförening över huvud taget en fallskärm?

- Besitter han särskilda specialistkunskaper som föreningen måste köpa in?

- Har föreningen rekryterat honom från något särskilt framträdande uppdrag vilket måste kompenseras med en fallskärm?

- Handlar det inte om vanlig ideellt arbetande typ Folkets Hus-medarbetare som kommit över en alldeles för stor hög med pengar?

- Ärt det rimligt att den som får gå på grund av oegentligheter i jobbet får med sig fallskärmen?

- Hur mycket fallskärmar har den övriga styrelsen beviljat varandra på medlemmarnas bekostnad?

- Ska även de övriga förskingrarna belönas med en falskärm för att ge sig iväg från köttgrytorna och lyxlägenheterna?

- Är villkoren i fallskärmarna försvarbara mot bakgrund av omständigheterna eller har styrelsen varit vårdslös?

- Har fallskärmsavtalen, mot bakgrund av föregående fråga ingåtts i ond tro?

- Är lyxlägenheterna, på brukligt sätt, tjänstebostäder som man lämnar när man lämnar uppdraget, eller är det en personlig gåva som styrelseledamöterna beviljat varandra på medlemmarnas bekostnad?

Södertälje lördagen den 16 januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: