måndag 11 januari 2016

Politikerna skyller på polisen, men…

.
I kölvattnet på polisens och massmedias mörkläggning av sexövergreppen på ungdomsfestivalen ”We are Sthlm” skyller politikerna på polisen. Men med till visshet gränsande sannolikhet har polisen bara gjort det politikerna uttryckligen ville, eller åtminstone det som polisen trodde att politikerna ville. Och polisen gjorde ”rätt”. Ända tills nyårsskandalen i Köln briserade. Då var det inte längre rätt med mörkläggning.

Under alla förhållanden är polisens agerande en naturlig konsekvens av att man utsett en rikspolischef som haft det dåliga omdömet att uttrycka att han kräks när han ser Jimmie Åkesson i TV. Också ett sätt att göra karriär på. Sannolikt är det väl en stor del av förklaringen till att Dan Eliasson fick jobbet som rikspolischef.

Polisen har naturligtvis som andra byråkratiska organisationer fått sin beskärda del av servila vindflöjlar utan vare sig ryggrad eller hedersbegrepp. Sådana som ofta och ängsligt blöter fingret och sticker upp det i luften för att ta reda på vartåt det blåser. Det ligger i farans riktning att syftet med att utse Eliasson var att få polisen att vara mer politisk, som förr i tiden. Eliasson som rikspolischef skulle vara en garanti för att polisen efter bästa förmåga skulle motarbeta SverigeDemokraterna och invandringskritiska värderingar.

Att det verkligen blivit så framgår väldigt tydligt av kvällens Aktuellt 21 och polisuttalanden som citerades.

Den som gräver en grop åt andra…brukar vi säga. Nu har våra etablerade politiker själva trillat ned i gropen som de grävde åt Jimmie Åkesson och andra invandringskritiska.

Hur kan man ha så lite i bollen att man till rikspolischef utser en person som uttalar sig så odemokratiskt som den nuvarande rikspolischefen Eliasson gjorde om Jimmie Åkesson under sin tid som försäkringspolitruk? Hur kan man tro att det ska sluta väl?

Södertälje måndagen den 11 januari 2016
Mikael styrman

.

Inga kommentarer: