fredag 8 januari 2016

I Kina ”omogna” börser

.
I Kina har en viss förmodad tillnyktring inletts. Sannolikt föranledd av insikten om det absurda i att den förda politiken resulterat i bland annat flera nybyggda, men helt obebodda, städer, samtidigt som stora delar av befolkningen bor i enkla kojor, samt i att miljöförstöringen gått så långt att biltrafiken måste förbjudas vissa dagar, eftersom människor inte kan gå ut när smogen är som värst.

Tillnyktringen yppar sig i att uppblåsta börskurser rasar. Kinesiska myndigheter försöker då imitera västerländska välståndsmanipulatorers trick. Det att förbjuda sjunkande börskurser. Bara stigande kurser accepteras. Sjunkande kurser resulterar i att börsen stängs.

Det kommenteras av det västerländska manipulatorkollektivet i TV med att de kinesiska börserna är ”omogna”. Och de är naturligtvis omogna i så måtto att de ännu inte domineras av placerarattrapper som köper och säljer enligt i förväg och av andra bestämda kurser - oavsett hur verkligheten ser ut bakom de uppblåsta värdena. Dock inte enligt ägarnas direktiv utan istället på uppdrag av dem som socialiserat godtrogna och lättlurade människors sparande för egen vinnings skull.

De kinesiska börserna är omogna eftersom de ännu fungerar som börser och inte som en jättestor pump med uppgift att hålla sufflén uppe och katastrofen verkligheten borta.

Södertälje fredagen den 8 januari 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: