söndag 31 januari 2016

Makaronen på KI ett stickspår

.
Katastrofen på Karolinska Institutet och Sjukhuset, handlar inte om stjärnprofessorn Paolo Macchiarini. Den handlar om rektorn, styrelsen och det svenska systemet. 

Macchiarini har rekryterats till KI av en berömmelsehungrig och skrupelfri styrelse. De har antingen inte brytt sig om att kontrollera hans referenser, eller har, hemska tanke, kontrollerat hans referenser - men struntat i utfallet. Det senare kan förefalla både absurt och osannolikt för den som inte känner till hur det svenska systemet arbetar.

Det svenska systemet är uppbyggt så att det förföljer och mal ner eventuella visselblåsare och skyddar skurkar. Åtminstone om skurkarna är män och högt upp i hierarkin. Är de däremot kvinnor och längre ned i hierarkin faller de fritt.

I Sverige saknas inte exempel på yrkesverksamma läkare som inte är läkarutbildade. Sådana fall avslöjas då och då. Det finns även ett mörkertal eftersom fallen tystas ned om så är möjligt. Det finns också läkarutbildade psykopater i stort antal vilka inte borde vara läkare. Det är förenat med stora svårigheter att komma till rätta med dessa problem på grund av den mörkläggningskultur som råder inom sjukvården.

Ett annat aktuellt exempel är det som inträffade för ett knappt år sedan i Eskilstuna. En liten arabisk pojke förvandlades till en grönsak i vad som skulle ha varit ett okomplicerat ingrepp. Men operationen missköttes. Den nedsövda pojken drabbades av ett långvarigt andnings- och hjärtstopp resulterande i grava hjärnskador. Landstinget i Södermanland har sedan gått igenom stora svårigheter för att skydda den försumlige. Så stora att praktiskt taget hela den akuta barnsjukvården satts ur spel. En professor från KS i Stockholm har mobiliserats fram för att komma till slutsatsen att allt gick åt helvete, men ingen har gjort fel. Numera får bara tre av 20 överläkare söva barn dagtid. Övriga får inte göra det. Alla sablas ned för att skydda en som brustit. Tre läkare kan inte upprätthålla jour och bakjour varför verksamheten i princip ligger nere och patienterna är utan akut barnoperationssjukvård. Så fungerar det svenska systemet.

Det är detta system som gör det möjligt för KI att anställa charlataner och ge dem fria händer, även innefattande att vidta olagliga åtgärder. Systemet skyddar dem.

Nu görs det gällande från KI:s styrelse att man inte har kontrollerat Macchiarinis referenser med de institutioner på vilka han varit verksam tidigare. Fallet Macchiarini har varit på tapeten under mycket lång tid. Det har mycket låg trovärdighet att KI:s styrelse under dessa åtminstone två turbulenta år inte skulle ha undersökt Macchiarinis bakgrund, särskilt med beaktande av de grava misstankar som riktats mot honom. Det bär helt enkelt inte sanningens prägel.

Det blir naturligtvis inte trovärdigare av att KI:s styrelse och ledning, mot bättre vetande, friat Macchiarini och förklarat sig ha obrutet förtroende för honom, trots att KI:s egna undersökningar sågat Macchiarinis åtgärder jäms med fotknölarna. Det ledde istället till att de medarbetare som påvisade oegentligheterna i Macchiarinis verksamhet hotades med varning och skulle skrämmas till tystnad.

KI:s styrelse och ledning har egentligen inte friat Macchiarini. De har i själva verket friat sig själva. Det bör de få tillfälle att göra på Arbetsförmedlingen i fortsättningen. Personer som inte har egna intressen i hanteringen av dessa frågor bör istället få förtroendet att försöka återuppbygga Karolinska Institutets anseende. Den nuvarande styrelsen bör komma i fråga för allmänt åtal.

Södertälje söndagen den 31januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: