fredag 22 januari 2016

Arbetarrörelsen ett korthus?

.
Det är naturligtvis inget gott tecken att 62% av Kommunals tillgångar investerats i Swedbankaktier. Det ligger självfallet i farans riktning att det kan se ut på snarlikt sätt i fler förbund - kanske i alla?

Vän av ordning måste ju i så fall fråga sig hur man i arbetarrörelsen drabbats av ett sådant kollektivt hjärnsläpp att man behandlar medlemmarnas pengar som om de vore Anders Sundströms personliga?

Senast när Sparbanksstiftelserna plundrades med hjälp av manipulerade aktiekurser borde alla varningsklockor ha ringt. Att plundra varandra inom rörelsen, med rövarkapitalistiska metoder hade, mig veterligen, inte skett före Anders Sundströms tid. Att plundra andra var ju etablerat, men att plundra varandra - det var kannibalism.

Under senare tid har framkommit hur Anders Sundström endast lämnat brända högar av grus och aska efter sig i exempelvis Vattenfall och Northland. I Vattenfall ödelade Sundström den svenska välfärden för överskådlig tid. Ännu har man lyckats hemlighålla vilka småsparares pengar byggmaffian fick roffa åt sig i Northland. En ganska kvalificerad gissning är att det inte var Sundströms egna. De är för övrigt med säkerhet oåtkomliga för den svenska Kalle Anka-rättvisan, även om också bizjetar ibland lämnar oönskade spår efter sig, bland annat i media.

Södertälje fredagen den 22 januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: