måndag 25 januari 2016

Lex Maria - maffians straffimmunitet

.
Så bra allting är i Sverige.

När sjukvården missköts så till den milda grad att man inte klarar sina uppgifter alls övergår man till ”stabsläge”. Det är sjukvårdsbyråkratislang och någon sorts nysvenska och betyder att man går och gömmer sig på något rum i de bakre regionerna och slutar helt att tillhandahålla vård.

När det blir ännu sämre och folk far illa runt omkring en gör man en Lex Maria-anmälan av sig själv. Det är riskfritt, ingen påföljd blir resultatet. Det fungerar som ett avlatsbrev och ger alla brottslingar i vården absolut straffimmunitet.

Plundra, stjäl och missköt dina uppgifter, det är sjukvårdsmaffians melodi. Anmäl sedan Dig själv och kör vidare.

Så bra allting är i Sverige.

Tack Stefan Löfven!

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: