fredag 8 januari 2016

Attentatet mot ID-handlingarna

.
Hittills har det kommit unga män i stor omfattning till Sverige från andra och avlägsna delar av världen. Många har kommit från Afghanistan. Allt fler kommer nu även från grannländer som Pakistan och Iran. Det stora antalet är en följd av att våra blåljuskortege-kramande och fotoblixtälskande psykopater, för att få vara med vid de stora banketterna, slickade den amerikanska jättepempan genom att skicka svenska soldater att föra ett helt meningslöst ockupationskrig i Afghanistan. Nu väller de unga männen in över våra gränser tack vare Bildt och kompanis självsmekeri och bekräftelsehunger. Eller de ensamkommande ”barnen” som den skattefinansierade omsorgsindustrin kallar dem.

Inom kort kommer även åtminstone tiotalet anhöriginvandrande per nyanlänt ”barn”. Redan inom något år kan man befara att parasiterna Bildt och Reinfeldts överdrivna framåtanda kommer att ha gett upphov till närmare miljonen nysvenskar, varav många kommer att ha ambitionen att låta sig tas om hand, på det sätt som svenska politiker i åratal gjort landet känt för i tredje världen. Ändå kommer man inte ens att ha skrapat världens misär mer än på ytan. Tvärtom kommer USA:s ständigt pågående krig mot resten av världen att göra problemen värre. Och svenska politiker står i kö för att hjälpa till, nödtorftigt kamouflerat till svensk försvarspolitik.

I ett nästan barnsligt tafatt försök att dämpa den massinvandring som svenska politiker gjort sitt bästa för att få igång ska nu alla avkrävas ID-handlingar. Människor som kommer från områden i vilka staten och andra myndigheter mer eller mindre brutit samman ska visa ID-handlingar. Dessutom ska ID-handlingarna ”granskas” av människor som varken har utbildning eller erfarenhet på området. Svart komik!

Kommer det att leda till att massinvandringen upphör? Naturligtvis inte. Men det kommer att försena dem som redan är på väg, som har råd att låta tillverka ID-handlingar och som har för avsikt att vara kända för svenska myndigheter. En annan effekt blir att i princip inga ID-handlingar kommer att gå att lita på.

För många är äkta ID-handlingar inte ens möjliga att få tag i. Men falska går alltid att skaffa. Den svenska regeringens lallande kommer att resultera i snabb framväxt av ett väloljat och lukrativt maskineri för produktion av falska ID-handlingar. De som inte har råd tar sig istället förbi statens ganska glesa kontrollnät. Lyckas inte det blir båttransport från våra grannländer kanske populärt. Kommer skenheliga svenska politikerstollar att ställa upp med krigsfartyg som hjälper immigrantsmugglarna i deras värv även i Östersjön? Eller kan vi förvänta oss att italienska krigsfartyg hjälper människosmugglarna, som ett tack för den hjälp italienarna fått från Sveriges regering?

Förr kunde de flesta passera tullen ganska problemfritt eftersom förfalskade ID-handlingar visserligen förekom, men inte i särskilt stor omfattning. Faktiskt försumbar omfattning jämfört med idag och framför allt jämfört med imorgon.

Det är inte bara i tullen man kommer att känna av det. I alla möjliga - och omöjliga - sammanhang då vi behöver styrka vår identitet, kommer det att finnas en tilltagande och gnagande oro, som kommer att krångla till och försena även förhållandevis enkla ärenden.

Till och med de svårigheter som skurken Sundström ställt till med våra kontanter riskerar att förblekna jämfört med det kaos som kollegorna i maffian nu åstadkommer med ID-handlingarna. Men, och det är viktigt att komma ihåg, det blir inte ett alternativ till Sundströms kaos. Istället ackumuleras de till varandra. Landet belastas med allehanda meningslösa tids- och arbetskrävande ritualer som sänker Sveriges konkurrenskraft samtidigt som försörjningsbördan för ett omättligt behov ökar. Våra politiker, och deras tjänstemän, har klivit fram och blivit ett allt tydligare hot mot vår civilisation och mot välfärdsstatens överlevnad.

Södertälje fredagen den 8 januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: