fredag 8 januari 2016

Accelererat förfall?

.
Jag känner ofta en lust att kommentera saker på bloggen som jag upplever intressanta. Jag skriver ju mest om sådant som kan och bör skötas bättre och som det finns anledning att befara att inte tar sig genom medias självcensur. Sällan får man ju anledning att kritisera något som är FÖR bra skött. Väldigt mycket sköts ju även bra och får beröm. Men verkligheten saknar inte en till röst som stämmer in i hyllningskören för att dela ut dagens ros. Det finns ju andra organ som gör - ofta dessutom i onödan.

Under senast året känns det som att det händer så mycket och så engagerande att jag hinner skriva om allt som jag vill skriva om. Frågan är då, om jag har breddat mina intressen, blivit sur och kitslig, eller om det beror på att välfärdsstatens och vår civilisations förfall accelererar. Jag befarar att det är det senare som gäller.

Södertälje fredagen den 8 januari 2016
Mikael Styrman

.

2 kommentarer:

Peter sa...

Visst har förfallet tilltagit.
Ytterligare en sak som spetsat till läget är att de fria medierna och bloggarna fått både större spridning och trovärdighet, framför allt p.g.a. de etablerade mediernas allt öppnare missbruk av sin ställning och makt.
2016 blir med säkerhet ett mycket intressant år, då vi får ett ännu spändare läge i det svenska rummet.
Befolkningen radikaliseras alltmer, de godhetstroende stödjer alltmer etablissemanget, ju mer utsatta de blir medan
den upproriska, rasistiska, nazistiska, fascistiska och barnamördande delen av befolkningen vinner terräng, numera återfinns ett inte föraktligt antal namnkunniga även bland oss tvivlande.
Och aldrig mötas de två.
Kommer etablissemanget våga ett nyval? Mina pengar sätter jag på ett nej.
Kommer intelligentsian i landet svara upp mot den bildning, mognad och de moraliska värden de säger sig företräda innan landet leds till anarki?
Återigen tror jag det tåget redan gått, de hade sin möjlighet att skydda grundlag, kultur och landets frihet, de valde Mammon och den bruna tungans väg.
Mina pengar sätter jag återigen på ett nej.
Och, ja, förfallet accelererar, jag skulle säga exponentiellt.
Då överheten känner den kalla vindarna kryper de ihop tillsammans i sina slott och ökar kraven på samhällets vakter att kväsa befolkningen.
Polariseringen ökar alltmer och påskyndar därmed den avgörande maktkampen.
Blir det en kulturmarxistisk diktatur eller demokrati av Schweiziskt snitt?
Kanske politikerna snabbt ansluter Sverige till NATO och sedan kallar på utländsk trupp för att kväsa de upproriska svenskarna, efter att valet 2018 ställts in.
Vad vi vet är att den representativa demokratiska modell Sverige har inte fungerar, framförallt inte då landet styrs av media och politiker i samklang mot landets intressen och välgång.
2016 och de därefter följande åren blir som sagt intressanta.

Mikael Styrman sa...

Svar till Peter:

Vi lever redan i vad som kan beskrivas som ”legaliserad anarki”. Vi har ett lagverk, som domstolarna i alla viktigare mål inte bryr sig om. Istället dömer man till i förväg bestämda domslut och anpassar domskälen i efterhand i syfte att få processen att se laglig ut. Åklagar-attrapperna åtalar småfolk men tittar bort när stortjuvarna härjar.

Det vi upplever är samma sorts förfall som drabbade Sovjetunionen på slutet. Det är inte hot utifrån som fäller systemet. Istället är det nomenklaturan som förlorat tron på systemet och övergått till att plundra det. De som haft mest att vinna på systemets bibehållande är således de som fäller det. Till stor del på grund av rädsla för att någon annan ska hinna stjäla mer än de själva. Hur ska man annars kunna förstå till exempel Anders Sundströms agerande i Folksam, Swedbank och KF, eller det som pågår i exempelvis Vattenfall, Telia och Sjöfartsverket?

Mycket tyder på att man försöker provocera Ryssland att ska skapa någon sorts motsättning som ger alibi för att gå med i NATO. Oligarkerna tror uppenbarligen inte att de ska kunna bygga upp en svensk militär som skjuter på svenskar. Det är en sak att få ett mindre antal kriminella polischefer att springa maffians ärenden, men något helt annat att få polis och militär att i stor skala på kända brottslingars uppdrag skjuta mot folket. Med folket menar jag inte den muslimska mobb som tagit med sig sina arbetsmetoder hemifrån. Det är svårt att bedöma konsekvenserna av deras omstörtande verksamhet. Vad är dåligt och vad är bra? Framtiden kommer att bära vittnesbörd. Klart är i alla fall att de genomskådar den svenska nomenklaturans metoder och inte verkar vara intresserade av att spela med deras regler, vilket andra svenskar är.

Däremot har okunniga, lågbegåvade och indoktrinerade amerikanska soldater - vilket ju är vad NATO är - mer än en gång demonstrerat sin vilja och förmåga att skjuta och mörda i alla länder och få samhällssystemen att störta samman till förmån för en USA-lojal diktatur.