söndag 17 januari 2016

Fackföreningar som hänger med sin tid

.
Med sedvanlig fingertoppskänsla har riksdagen som sista sak före juluppehållet beslutat att Brommas framtid inte får utredas. Anledningen till det är naturligtvis att alla officiellt åberopbara parametrar entydigt talar för en stängning av Bromma.

De argument som av hänsyn till väljarnas välbefinnande inte bör framföras offentligt talar ett annat språk. Nu, sedan flygföretagen drivits iväg från Bromma, har erforderliga utrymmen frigjorts för det viktiga förhandlings- representations- och jaktflyget. Och då talar jag inte om det militära jaktflyget.

Jag måste erkänna att jag har varit naiv och okunnig eftersom jag inte har förstått hur viktigt det är för fackföreningsrörelsen och politikerna att kunna embarkera och debarkera affärsjetplan utan att störas av Kreti och Pletis nyfikna blickar. 

Nu först, när jag lördag kväll läste i Expressen om hur man redan för många år sedan var så mån om sina medarbetare och partners i Kommunal, att man byggde om representationsvåningen inne i stan för att kunna bada bastu och bubbelpool och representera, när man träffar förhandlingsdelegationer och behöver sitta i avskildhet, kanske i flera dagar och förhandla. Mot den bakgrunden framstår ju maten och spriten som Kommunals Restaurang Metropol Palais bär upp som direkt livsuppehållande.

Nu när utrymme har skapats på Bromma är det ju möjligt att göra ett spa med bubbelbad och restaurang även där så att förhandlingsdelegationerna, och inte minst utländska gäster, kan rusta sig för den krävande transfern in till spaet vid Sveavägen. Något sådant skulle ju vara mycket krävande att ordna på Arlanda. Hela fackföreningsrörelsen har därför anledning att känna djup tacksamhet mot Anders Sundström och riksdagen. De har avstyrt många långa svåra förhandlingar som hade blivit följden av en stängning av Bromma och som säkert allvarligt hade hämmat den fackliga verksamheten och hotat välfärden, kanske till och med vård, skola och omsorg - hela kitet kunde ha äventyrats.

Nu återstår bara problemet med flygtransporten. I skrivande stund är det oklart hur långt Anders Sundström kommit med den frågan. Det går ju inte så många plan från Bromma. Nu när Anders Sundström är mer eller mindre avstängd från Handelsbank-koncernens bizjet är ju arbetarrörelsens viktigaste verksamheter till stora delar lamslagna. Transporter till många viktiga förhandlingar i älgskogen, Formel Ett-banor, Idrottsarenor och för inspitrationsresor, facklig verksamhet samt yttre och inre representation i övrigt lämpliga resmål, kan nu inte genomföras utan att det syns av biljetteerna vem som rest och vem som betalat biljetten. I denna av diskretion extremt beroende bransch är det ju närmast liktydigt med ett reseförbud. Nästan ett näringsförbud för hela arbetarrörelsen, åtminstone dess ledning.

Kanske kan Kommunal, som inte drar sig för att gå igenom stora svårigheter för att upprätthålla en god facklig verksamhet till medlemmarnas fromma, gripa in genom att förvärva ett lämpligt plan? Kanske en Dassault Falcon 900LX. De har ju tidigare visat sig mycket väl motsvara arbetarrörelsens behov.

Älgen syns, men Anders ville inte vara med på bild

Om inte Kommunal har tillräckligt mycket pengar kvar, och inte heller vill höja medlemsavgiften eller dra in på reseersättningen vid fackliga sammankomster, kan arbetarrörelsen göra som vanligt är inom näringslivet. Man kan dela på finansieringen. Swedbank, Folksam och KF kan vara med och betala. Det är ju extra lämpligt eftersom det inte är så lätt att veta vilken organisation Anders Sundström representerar vid varje enskilt evenemang. Om frågan är känslig kan Folksam kalla planet ”avvecklingskostnader för Northlandbulvaner”. Men det är ju ändå aldrig någon som granskar räkenskaperna för vare sig Folksam, Swedbank eller KF. Och säkert finns det ännu något kvar att sälja ut i KF, som Anders har missat, för att finansiera sin del av planet. Även om KF är tillfälligt trängt måste man kunna behålla fokus på vad som är arbetarrörelsens kärnverksamhet. Även andra nära lierade organisationer kan erbjudas delta såsom Vattenfall, Telia, SEB eller Östgöta Enskilda Bank. Tillsammans kan vi trygga välståndet!

Södertälje söndagen den 17 januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: