måndag 25 januari 2016

Ännu fler brott som polisen överger

.
Polisen varnar nu för att man inte hinner med alla incidenter på asylboenden, uppger Aftonbladet.

Nej, varför skulle polisen hinna med dem? De hinner ju inte med särskilt många andra brott heller.

Brotten som begås på asylanläggningarna sällar sig därmed till snatterier, inbrott, cykelstölder, storsvindlerier i kommuner, landsting och statliga affärsdrivande verk, länsstyrelser, gruvsvindlerier, trolöshet mot huvudman, mutbrott, skadegörelse med flera brott, som polisen redan dragit sig undan från.

En effektivisering av polisens verksamhet skulle kunna vara att förse brottsanmälningsblanketterna redan från tryckeriet med en av slumptalsgenerator vald stämpel: Nedlagt - ej spaningsresultat, Nedlagt - ej brott, Nedlagt - brott kan ej styrkas. Det skulle innebära att den för en betryggande majoritet av polisanmälningarna mest resurskrävande åtgärden kan rationaliseras med hundra procent.

Det kommer att frigöra betydande resurser som kan användas till förbättrad bevakning vid större idrottsevenemang, mer omfattande avspärrningar i samband med statsbesök och andra kattdop samt till att formulera varför uppenbara grova politiska brott, svindlerier och mutbrott inte är några brott - åtminstone inte i polisiär mening.

Södertälje måndagen den 25 januari 2016
Mikael Styrman

.

1 kommentar:

Kung Fy sa...

Du glömde trafikbrott och annan grov brottslighet som man kan bötfälla Svensson för.