tisdag 26 januari 2016

Bocken till kött- och trädgårdsmästare

.
Idag kom det fram att ett fall av storskaligt fusk med ursprungsmärkning av kött avslöjats. Föga förvånad blir man över att det pågår. Mer förvånad då över att det avslöjas.

Det där tänker åtminstone jag på varje gång jag är och handlar. Man vill gärna köpa bra och giftfria livsmedel, men hur mycket av allt som bjuds ut och påstås vara det, är verkligen vad det ger sig ut för att vara? Ibland finns det helt perfekta grönsaker och frukter att köpa, som påstås vara ekologiskt odlade. Men så ser nog sällan ekologiska grödor ut. Förmodligen har de ofta bara det höga priset gemensamt med ekologiskt odlade livsmedel.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht reagerar med skärpa mot det inträffade i TV4:Men Sven-Erik säger inget om den som fuskar med ursprungsmärkning av kött ska straffas mer eller mindre än den som exempelvis

  • svindlar skattebetalarna genom Vattenfall på tvåhundratusen miljoner,
  • svindlar tornedalingar och pensionssparare på fjortontusen miljoner med dödfödda gruvor,
  • svindlar Stockholms skattebetalare på tjugotusen miljoner genom Nya Karolinska, eller,
  • stjäl Ekfors-bolagen med hjälp av korrumperad skatte-, kronofogde- och Vattenfallsmedarbetare, för att inte tala om rättsväsendets allt annat än hedrande insatser i alla nämnda exempel.

Eftersom ingen av de nämnda straffats, eller kommer att straffas, och Bucht knappast kommer att medverka till att han själv får sin rättvisa belöning, för sin inblandning i två av de ovan nämnda exemplen, finns det väl all anledning att ta Buchts uttalanden för vad de verkligen är - betydelselöst munväder från en maffians hantlangare.

Det är nog så, att med en landsbygdsminister som Sven-Erik Bucht är de svenskar som vill äta gift- och hormonfri mat, hänvisade till att odla och föda upp den själv. En i andra sammanhang genomkriminell och korrumperad minister är nog ingen bra gårdvar till skydd mot livsmedelsskurkar.

Södertälje tisdagen den 26 januari 2016
Mikael Styrman
.

Inga kommentarer: