söndag 31 januari 2016

Turkiet, immigrantströmmarna och mutorna

.
Från turkiskt och EU-politikerhåll propageras för att EU-länderna ska betala tiotals miljarder årligen för att turkarna ska ”hålla kvar” immigrantströmmarna i Turkiet.

Turkarna kommer naturligtvis att med ena handen ta emot miljarderna och med den andra handen att schasa iväg immigranter till Europa.

Långfingrade EU-parlamentariker kommer för sin del inte att vara sena med att ta åt sig äran över att bidraget kommer till stånd och kräva ”sin” del av bytet, medan turkarna kommer att tillhandahålla diskreta banktjänster.

Skenheliga kriminella EU-parlamentariker kommer som lök på laxen att banna européerna.

Södertälje söndagen den 31januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: