onsdag 20 januari 2016

”För att underlätta för min efterträdare…”

.
Så svarade Kommunal’s avgående ordförande Annelie Nordström på frågan om varför hon inte slutar med omedelbar verkan.

Och så kan det naturligtvis vara också.

Men givet omständigheterna - rötan i Kommunal - av vilken vi bara sett början - är det mer troligt att hon, och den övriga förbundsstyrelsen, stannar för att sopa igen spåren och säkra sina förmåner, lägenheter med mera.

Södertälje onsdagen den 20 januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: