fredag 22 januari 2016

Snart är det vår

.
Snart är det vår i Medelhavsområdet. Då kommer migrationsvandringarna igång igen. De söker sig till den som erbjuder bästa försörjningen. Många söker sig även till sina anförvanter. De mängder som kom i höstas kommer förmodligen att visa sig vara en västanfläkt jämfört med vad som nu komma skall. Dessutom kommer alla nu att ha nygjorda ID-handlingar, omöjliga att kontrollera. Regeringens plan är av allt att döma att stå minst lika handfallen till våren, som man gjorde i höstas, då man räddades av vintern.

Förutom de många som kommer legalt kommer väldigt många att komma illegalt. Detta att vara registrerad för att kunna lyfta bidrag är inte så stor grej i områden av världen där man normalt får klara sig själv. Insikten om att det resulterar i inkvartering i ödemarken kommer att påverka människors beteende. Vetskapen om att det svenska bidragssystemet är på väg att kollapsa minskar viljan att ge sig till känna. Ännu mindre blir den av insikten om att officiell registrering och kännedom om ens existens är första steget till en officiell utvisning.

Det som skedde i höstas var följden av en soppa som regeringen kokat själv. Det mesta talar för att regeringen till våren måste leta fram en mycket större gryta. 

Södertälje fredagen den 22 januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: