lördag 16 januari 2016

Inte mycket till fackförening

.
Kommunal är Sveriges största fackförening. Medlemsantalet uppges vara runt 600.000. Det borde innebära att den och också är en rejäl fackförening med goda förutsättningar att tillvarata sina medlemmars intressen. Det är dock inte det intryck man får, när man studerar medlemmarnas arbets- och lönevillkor. 

Trots skriande personalbrist, lever många medlemmar med ekonomiska ramar runt existensminimum. Varken lyxkrogs- eller nattklubbsbesök ryms inom vare sig vecko-, månads- eller årsbudgeten. Arbetstiderna är allt oftare odrägliga liksom arbetsmängden. För långt drivna produktivitetskrav resulterar i att arbetet inte kan utföras ordentligt. Ett arbete som kan utföras ordentligt är belönande och av stor vikt för det personliga välbefinnandet, medan ett arbete som inte kan utföras väl på motsvarande sätt är nedbrytande.

Det kan ifrågasättas om inte merparten av Kommunals medlemmar skulle leva under bättre omständigheter utan fackförening. I tider av personalbrist måste det vara svårt att lyckas sämre än Kommunal gjort. En omedelbar och betydande standardhöjning skulle man kunna räkna in om man inte betalade medlemsavgift till kommunal varje månad. En medlemsavgift som inte går åt till att skapa bättre förhållanden för medlemmarna utan i allt högre grad föder parasiter. Pengarna används till att hålla föreningen med stenhus, styrelseledamöter och funktionärer samt för dem nyttiga personer med subventionerade lyxlägenheter och alkoholiserade funktionärer med miljonärsleverne i form av guldkorgar, exklusiva viner och lyxsemestrar.

Varför är det så här?

Sedan gammalt är Kommunal inte en fackförening till för medlemmarna, utan en del av den nationalsocialdemokratiska maktapparaten. Organisationen är därför mest till för att, som man inom LO alltid gör, kränka och utnyttja de lågavlönade i allmänhet och kvinnorna i synnerhet. De pengar som man i den offentliga sektorn sparar in på att inte behöva avlöna Kommunals medlemmar, eller erbjuda dem drägliga arbetsförhållanden, kommer dock inte samhället till del i form av bättre vård och omsorg. Det genom denna rovdrift ökade utrymmet stjäls istället av den politiska maffian, främst med hjälp av byggmaffian, ibland under uppseendeväckande former, som exempelvis i fallet Nya Karolinska, i vilket trettiotusen - fyrtiotusen miljoner kronor försvinner - utan att någon vare sig åtalas eller låses in av vår rättsväsendeattrapp.

Kort sagt Kommunals medlemmar håller igen för att topparna och maffian ska ha det bra.

Om säg 200.000-300.000 av Kommunals medlemmar lämnade förbundet, eller gick över till syndikalisterna, skulle medlemmarnas förhållanden sannolikt snabbt förbättras och maffian tryckas ut från sjukvården.

Det är en osund situation som råder, om man i ett land med påstått välstånd inte har råd att avlöna sina sjukvårdsbiträden och städerskor, men har råd att skicka tiotals miljarder till maffian, samtidigt som fackförbundets ledning, istället för att planera strejker, sitter i sina av medlemmarna subventionerade lyxlägenheter och planerar nästa lyxsemester på medlemmarnas bekostnad.

Södertälje lördagen den 16 januari 2016
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: