tisdag 24 november 2015

Varför inte bara stickprov för alla?

.
Staten fuskar med gränskontrollen. Istället för att sköta gränskontrollen får poliser göra stickprovsvisa kontroller.

Om det är ok för staten att fuska med en sådan angelägenhet måste väl metoden vara tillämpbar även inom andra områden. Vi kan ha stickprovsvisa biljett- och identitetskontroller på flyget, bussen och tågen exempelvis, inkl säkerhetskontrollen. Färjorna kan väl också ha stickprovsvisa kontroller och passagerarlistor. Det är väl inte mer fel när andra aktörer klantar till det än när staten med alla sina resurser gör det. Om rederierna kontrollerar var tredje färja är det väl ungefär i nivå med statens lekstuga? 

Södertälje tisdagen den 24 november 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: