söndag 15 november 2015

Hollande använder Hitlers terminologi

.
Hitler kallade ryssarna barbarer när han angrep dem. Hollande bombar i Syrien och Hollande kallar en fiende som ingen ännu med säkerhet vet vem fienden är för barbarer. Släktskapen är påtaglig. Framtiden kommer att visa om det även finns andra likheter mellan Hitler och Hollande.

Vad tror Hollande att franska flyganfall i Mellanöstern är? Kliniska kirurgiska ingrepp eller allmän och blind ödeläggelse?

Syriens och Iraks folk har förgäves väntat på hjälp mot IS och andra av USA:s och Frankrikes militärindustriella komplex skapade terrororganisationer. Istället för att få hjälp av västländerna har kriget utvecklats till ett slags allas krig mot alla, i vilket självbelåtna västländer mördar och ödelägger det som IS eventuellt missat. Jag tycker inte att det är riktigt passande att den egennyttiga hycklaren Hollande tar ordet barbarer i sin mun. Inte annat än möjligen när han står framför spegeln.

Europas gamla kolonialmakter, och USA, har varit vana att härja lite hur de vill i sina forna kolonier och andra länder som de anser sig vara överlägsna.

Det kan nog tänkas att tiden är mogen för mänsklighetens översittare att tänka om. Det kan visa sig vara förenat med en prislapp att bära sig illa åt i andra länder. Om det är en prislapp för deras eget folk gör kanske inte så mycket. Det kan alltid med propagandans hjälp skyllas på fienden. Men en allt mer sofistikerad fiende kan med tiden visa sig kapabel till en träffsäkerhet som inte går att prata bort. Det blir i så fall prästens sak att göra, på jordfästningen…

Södertälje söndagen den 15 november 2015
Mikael Styrman

.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Lite magstakt

Mikael Styrman sa...

- Magstarkt? Ja, kanske det. Det beror på vad Du syftar på.

Är det

Magstarkt att Hollande använder Hitlers terminologi?

Magstarkt att oskyldiga mördas i Paris för att Hollande bombar i Syrien?

Magstarkt att Hollande själv eventuellt drabbas av följderna av sina bombningar?

Eller är det kanske någon annan variant som är magstark?

Ännu vet vi dock inte vare sig vem som ligger bakom eller vad som möjligen utlöst attentaten.
Och det vet förmodligen inte Hollande heller, om han inte har inside-infomation från den som ligger bakom attentaten. Men det hindrar inte att han tillämpar George W Bush strategi och anfaller någon - vem som helst - för att rikta bort uppmärksamheten från sin egen person. Åtminstone är det ganska magstarkt...

Anonym sa...

Det där citatet av Hitler...
Är det från en teaterpjäs eller kan det styrkas?
Hitler var naturligtvis insatt i vilka som styrde Sovjetunionen, det var ju det tyska folket också och de gillade att ha en ledare som identifierade problemet.
Det brukar alltid skrivas om på samma sätt som; katten går runt het gröt.
Men!
Judarna skapade Sovjetunionen och finansierades av judarna i New York.
Dessa uppgifter kan du kontrollera.
I stort sett hela den sovjetiska administrationen var judisk.
Därför kan man också läsa i litteratur från andra världskriget att, tyskarna brydde sig inte om ryssar i de ockuperade områdena, man inriktade sig på att hitta och antagligen likvidera judarna.
Jag anser att som Hitler gjorde, angripa Sovjetunionen var ett enormt misstag, men det är en annan diskussion!
Idag är det judarna som ligger bakom massinvandringen och Eu.
De låg bakom franska revolutionen också.
Det är dem som styr sveriges riksdag.
Hitler kan knappast beskyllas för att förintelsen av Sverige är i full swing?!

Mikael Styrman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mikael Styrman sa...

Bra fråga. Kan inte se att det är dokumenterat att han sagt så ordagrant. Men å andra sidan skulle det nog vara mer förvånande om han inte gjort det. Det synsättet präglade ju hela hans gärning. Kanske innebär det att Hollandes terminologi är värre än Hitlers?

Nej, judarna skapade inte Sovjetunionen och det var inne heller judarna i New York som finansierade Sovjetunionens bildande. Men det skulle inte ha varit konstigt eller ens klandervärt om det hade varit så. Själva uttrycket pogromer stammar ju från 1800-talets Tsar-Ryssland i vilket judeförföljelserna fick pågå medan rättsväsende och maktelit tittade bort.

Istället var det judar med och bildade Sovjetunionen och judar med och finansierade. Konstigt vore annars. Lägg märke till nyansskillnaden. Det var en personfråga - inte en rasfråga - i första hand. Sen är det en annan sak att judarna är en mycket dugande folkgrupp. Hur mycket oduglingar som än förföljer dem klarar de sig ofta bra och är mycket framstående inom sina gebit. Man kan gärna jämföra med nästan vilken folkgrupp som helst. Det finns andra folkgrupper som får allt serverat men ändå bara duger till att gå och sparka i sanden.

Men, judarna är som Du och jag.Vi känner mest landsmän och kommer därför att i hög grad samarbeta med landsmän. Det är dock ingen rasfråga. Istället är det en följd av att praktiska människor inte går över ån efter vatten.

Det är inte judarna som ligger bakom massinvandringen. Det är kolonialism, utsugning och ödeläggelse utövad av USA och Europa.

Säkert har judar haft ett finger med i spelet bakom bildandet av EU. Konstigt vore väl annars. Alla andra folkslag har ju det och judar är ofta framstående.

Jag tvivlar på att judarna låg bakom franska revolutionen, men om det skulle vara så har de all heder av det. Den franska överheten, eliten, adeln, huvudsakligen motsvarande dagens politiker, behandlade folket svinaktigt och hade gjort rätt för det mesta som drabbade dem. Synd bara att revolutionen övergick i terror som förmodligen slog blint och gjorde revolutionen till redskap för ränksmidare som bäst hade tjänat nationen i giljotinen.

Det är den amerikanska maffian som styr Sveriges Riksdag. Det är ändå förmodligen bättre än att de puckon som partivalsystemet har koncentrerat i riksdagen skulle hitta på att bestämma själva. Bättre vore förstås om väljarna skickade kloka personer till riksdagen än dagens partiorganiserade oduglingar.

Hitler bör beskyllas för att han inte ockuperade Sverige. Det skulle sannolikt ha lett till mycket nytt blod i maktens korridorer och till att de värsta kriminella nätverken skulle ha brutits sönder, så som skedde i andra delar av Europa. Den omfattande kriminaliteten i den offentliga förvaltningen, som är orsaken till att Sverige är i fritt fall, kan därför på sätt och vis sägas vara Hitlers fel. Om han inte hade haft så gott samarbete med våra brottslingar hade vi haft det mycket bättre idag.