tisdag 10 november 2015

Med vänner som svenska Löfven behöver ett land inga fiender

.
Det har länge varit otänkbart att man i svenska media skulle få läsa någonting annat än att Sveriges statsminister har tagit täten och leder Europa i flyktingfrågan, möjligen då med viss assistans från tyskarnas Angela Merkel. Underförstått dock att det är Löfven som fått även Merkel in på den ”rätta” vägen. Kanske är det så? Vem vet? Men i så fall blir det väl slutet på Merkels lyskraft, kanske även slutet på den politiska karriären.

I lördags såg jag för första gången, i Aftonbladet, att någon svensk tidning skrev om att Sverige faktiskt "bekymrar resten av Europa. Ett polariserat land. Våldtäktslandet". Det är några exempel på bilden av Sverige som undanhålls oss i svenska media. "Det är extremt viktigt att vi tränger igenom ryktesspridningen med sann och korrekt fakta, säger Henrik Sehlin på Svenska institutet”. Så långt Aftonbladet.

Man kan som svensk fråga sig hur Svenska Institutet ska lyckas med den uppgiften? Ska man sprida bilden att svenska flickor och kvinnor, kanske även män, gillar att bli gruppvåldtagna? Det finns ju ingenting som tyder på att det i Sverige bedrivs något arbete som kan vända den pågående utvecklingen.

Löfven, och resten av ligan, har länge åkt runt och öst förakt över övriga politiska ledare i Europa, vars politik de skällt för att vara inhuman. Svenskarna har, om inte skapat så, i vart fall förstärkt immigrationskrisen i Europa. När italienarna gick på knäna på grund av den stora mängden afrikanska immigranter efter att svenskarna och de övriga skurkarna störtat Gadaffi, satte svenskarna in ett krigsfartyg för att hjälpa människosmugglarna att föra fler afrikaner till Italien. Märk väl, till att föra dem till Italien, inte till att föra tillbaka dem till Afrika. Symbolvärdet av detta i Afrika kan nog inte överskattas.

Nu, när svenskarna, sannolikt på amerikansk order, fått till ett riktigt kaos i Europa, vill regeringen att övriga Europa ska avlasta Sverige genom att dels betala den svenska immigrationen och dels ta över invandrarna som nu väller in i ett Sverige, i vilket den politiska maffian stulit pengarna som kunde använts till gränskontroller. Jag hoppas verkligen att resten av Europa ber Löfven hoppa och fara. Gör de inte det är det i så fall bara en tidsfråga innan svenskarna åter är framme och slår sig på bröstet och hoppar på näsan på alla andra. Det rätta att göra för de övriga EU-länderna vore naturligtvis att kasta ut Sverige ur EU.

Jag tror att vi bara är i början av vad stollen Löfven har åstadkommit. Immigrantströmmarna till Sverige kommer sannolikt att tillta. Resten av Europa kommer att sätta pannorna i djupa bekymrade veck och överlåta åt Sverige att ta hand om de problem som svenskarna själva skapat. Och ett av sossepacket utplundrat Sverige, som inte ens längre duger till att vare sig upprätta gränskontroller eller utvisa folk, är värnlöst mot vad Löfven och kompani har ställt till med.

Södertälje tisdagen den 10 november 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: