torsdag 26 november 2015

Misslyckad fransk integration ingen svensk angelägenhet

.
Frankrikes president Hollande var snabb att lova att bomba någon annan nations befolkning till stenåldern efter terrordåden i Paris. Det tyder på att det har varit amerikanska, eller åtminstone amerikanskinspirerade rådgivare och lagvrängare inblandade i Élyséepalatset. Det är ju nästan en blåkopia av George W Bush agerande efter att Cheney och han själv lät ta ned World Trade Center den 11 september 2001.

Nästan lika snabb var han att begära övriga EU-länders hjälp med stöd av en paragraf som säger att övriga EU-länder är skyldiga att hjälpa till om något EU-land ”angrips på sitt territorium”. Stefan Löfven hann knappt få förfrågan innan han ivrigt vinkade med handen.

Det är en paragraf som syftar på krig mellan länder. Den syftar inte på att EU-länder ska blanda sig i andra EU-länders interna maktkamper och inbördeskrig. Det är nämligen vad terrordåden i Paris handlar om. De är orsakade av Frankrikes misslyckade integrationspolitik med en välvillig och aningslös inställning till multi-kulti, som har gått över styr och resulterat i tröstlösa getton i eller nära större franska städer.

Om Sverige drabbas av att någon psykopat i eller nära kanslihuset slutgiltigt tappar koncepterna och inför diktatur, eller närmar sig diktatur, vill ju inte vi svenskar att övriga EU-länder ska blanda sig i interna svenska angelägenheter. Det är begripligt att en diktator vill det, men folket vill knappast det. Ja, förutom den vanliga svansen som brukar uppehålla sig runt varje diktators bakdel.

De, i huvudsak fransmän, som utförde attentaten i Paris, må ha utbildat sig hos IS i Syrien. Men det kan lika gärna ha varit USA eller något annat land eller någon annan organisation som hjälpt till med utbildningen. Det kan vi inte veta. Det är lätt att utge sig för att vara IS. Många bristfälligt utbildade förortspojkar kan mycket väl tro att de blivit utbildade av IS utan att det alls behöver vara fallet. För att kunna bedöma det behöver man sannolikt vara välutbildad och ha livserfarenhet. Det är egenskaper som en ung förortspojke knappast kan besitta.

Vi hamnar långt ute på gungflyet om vi ska börja kriga mot tredje land för att hjälpa en inkompetent president att skylla ifrån sig när orsaken till problemen står att finna i misslyckad inrikespolitik. Därför ska Sverige säga nej till att delta i Hollandes tvivelaktiga expeditioner. Vi måste dra en mycket tydlig gräns mot inblandning i andra länders inrikespolitik. Gör vi inte det kommer EU mycket snabbt att falla sönder. Det må vara att eloanerna som framlever sina dagar i Bryssel och Strasbourg gör det på ett utmanande sätt som tyder på att de tror sig vara en del av solkungens hov. De fattar också många besynnerliga beslut som världen skulle klara sig bättre utan. Men det finns mycket gott i EU också. Låt oss inte störta hela EU-samarbetet i avgrunden på grund av en missriktad vilja att hjälpa en misslyckad fransk president att skylla sin havererade inrikespolitik på utrikes förhållanden. 

Låt inte heller amerikanska intressens vansinniga jakt efter oinskränkt världsherravälde styra Europas inrikespolitik.

EU:s traktat blir snabbt värdelösa, och det blir omöjligt att komma överens om nya, om psykopater tillåts omtolka dem så att deras innebörd blir omöjlig att förutsäga. Ett EU-avtal måste betyda precis det som det ser ut att betyda, annars har EU väldigt snart satt sin sista potatis.

Södertälje torsdagen den 26 november 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: