tisdag 10 november 2015

Den straffimmuna politiska nomenklaturan

.


SVT Stockholm, Södertäljeeditionen, hade idag ett inslag som berättade om att en fastighetsägare i Södertälje haft för avsikt att bygga om en kontorsfastighet till flyktingboende.

Han fick avslag på bygglovsansökan trots att detaljplanen tidigare ändrats för att medge boende. SVT intervjuade kommunalrådet Boel Godner i Södertälje. Såvitt bekant sitter hon inte i byggnadsnämnden? Det är i så fall minst sagt märkligt att just hon intervjuas ifall demokratins spelregler följs i Södertälje. Men förmodligen är det väl i Södertälje som i alla Nationalsocialdemokratiska kommuner som jag har fått insikt i. Det finns en boss i toppen, som tillsammans med några underhuggare, eller torpeder, toppstyr de övriga, som bara blir skendemokratiska statister. Och de är alla straffimmuna. De får ägna sig åt vilken politisk och/eller ekonomisk brottslighet som helst utan att riskera vare sig personligt skadestånd eller att få skaka galler.

Motiveringen som Godner lät meddela i SVT-inslaget var att det inte anses värdigt att ha boende i en fastighet som tidigare varit kontor. Att inhysa immigranter i tält är däremot värdigt i Sverige. Det är ju knappast byggnadsnämndens sak att ha åsikt om hur värdigt eller inte värdigt det är. Det kan ju över huvud taget inte bedömas innan det tidigare kontoret är reparerat och klart. Många bostäder som människor slåss om med näbbar och klor har någon gång varit kontor. I ett land med fungerande rättsväsende skulle naturligtvis dessa politiska brottslingar skaka galler hela bunten. Men som sagt, är man straffimmun politiker så är man. Då krävs det karaktär för att vara hederlig.

Bilden visar en trafikskylt från Södertälje. Den är lika klargörande som Morgan Johanssons besked om flyktingmottagning, som Södertälje kommuns detaljplanering, eller om man så vill som Boel Godners skendemokratiska diktat.

Södertälje tisdagen den 10 november 2015
Mikael Styrman

.

Inga kommentarer: